Υποβολή πρότασης για το πρόγραμμα του 2019

ΟΜΑΔΑ Α'

Η ορειβατική(δύσκολη) διαδρομή της εξόρμησης.

βαθμός δυσκολίας

 • επιλέξτε από την λίστα:
 • εύκολή 1 - ως 4 ώρες
 • σχετικά εύκολή 2 - ως 8 ώρες
 • μέτρια 3 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • δύσκολη 4 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • πολύ δύσκολη 5 - τεχνικά περάσματα κλπ

ΟΜΑΔΑ Β'

Η πεζοπορική(εύκολη) διαδρομή της εξόρμησης.

βαθμός δυσκολίας

 • επιλέξτε από την λίστα:
 • εύκολή 1 - ως 4 ώρες
 • σχετικά εύκολή 2 - ως 8 ώρες
 • μέτρια 3 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • δύσκολη 4 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • πολύ δύσκολη 5 - τεχνικά περάσματα κλπ

ΟΜΑΔΑ Α' - Σε περίπτωση δεύτερης ημέρας.

Η Ορειβατική(δύσκολη) διαδρομή της εξόρμησης.

βαθμός δυσκολίας

 • επιλέξτε από την λίστα:
 • εύκολή 1 - ως 4 ώρες
 • σχετικά εύκολή 2 - ως 8 ώρες
 • μέτρια 3 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • δύσκολη 4 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • πολύ δύσκολη 5 - τεχνικά περάσματα κλπ

ΟΜΑΔΑ Β' - Σε περίπτωση δεύτερης ημέρας.

Η Πεζοπορική(εύκολη) διαδρομή της εξόρμησης.

βαθμός δυσκολίας

 • επιλέξτε από την λίστα:
 • εύκολή 1 - ως 4 ώρες
 • σχετικά εύκολή 2 - ως 8 ώρες
 • μέτρια 3 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • δύσκολη 4 - πάνω από 8 ώρες + πάνω από 1.000 υψομετρική
 • πολύ δύσκολη 5 - τεχνικά περάσματα κλπ
Παρατηρήσεις: