ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ   ΕΟΣ Χαλκίδας / ΑναρρίχησηΔιοργάνωση σχολών αναρρίχησης βράχου εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σύμφωνων με τον Εκπαιδευτικό Κανονισμό της Ε.Ο.Ο.Α. του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.01/02/2019
Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2018

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2018 (απολογισμός)

Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2018 (απολογισμός)
10/12/2019
Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2019

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2019 (απολογισμός)

Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2018 (απολογισμός)
25/12/2019

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2007 (απολογισμός)

Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2018 (απολογισμός)