ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΒΡΑΧΟΥ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αναρρίχηση βράχου, τμήμα του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας :
Πεδία αναρρίχησης βράχου, παραδοσιακές και αθλητικές διαδρομές, ανθρώπινο δυναμικό, εξορμήσεις, εκδηλώσεις, νέα

05/12/2019
Φόρμα υποβολής αναρριχητικής δράσης μελών-αναρριχητών Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας για το έτος 2019 : Καλούμε τα μέλη μας-αναρριχητές όπως υποβάλουν την ετήσια αναρριχητική τους δράση για τις ανάγκες αξιολόγησης […]
10/12/2019
Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2019

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2019 (απολογισμός)

Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2018 (απολογισμός)
25/12/2019

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2007 (απολογισμός)

Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2018 (απολογισμός)