Ημερολόγιο κρατήσεων καταφυγίου Διρφύος Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας :