Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας

της 5ης περιόδου :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – 2018

53ο. 14/02/2016 – 25/02/2018

1. Πατσουράκης Μηνάς Πρόεδρος & έφορος τοξοβολίας
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Μπαλτάς Αναστάσιος Γενικός Γραμματέας
4. Σιβιλλία Μαρδίτσα Ταμίας
5. Σαλάτας Ηλίας Έφορος; ορειβασίας & εξορμήσεων
6. Κοκκίνης Σταύρος Έφορος αναρρίχησης
7. Καραμπατσόλης Φαίδων Έφορος καταφυγίου, περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
8. Παπαϊωάννου Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας
9. Χατζηησαϊα Βασιλική Έφορος εκδηλώσεων
10. Αλεξίου Ηλίας Έφορος υλικών
11. Ρούσσος Νικόλαος Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών

52ο. 25/09/2014 – 14/02/2016

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Σιβιλλία Μαρδίτσα Ταμίας
5. Αλεξίου Ευάγγελος Έφορος ορειβασίας
6. Σαλάτας Ηλίας Έφορος αναρρίχησης
7. Πατσουράκης Μηνάς Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
8. Παπαϊωάννου Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας
9. Χατζηησαϊα Βασιλική Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
10. Κούνας Κωνσταντίνος Ανάδειξης ορεινού όγκου & προστασίας περιβάλλοντος
11. Ρούσσος Νικόλαος Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών

51ο. 26/02/2013 – 25/09/2014

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Α’
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Σιβιλλία Μαρδίτσα Ταμίας
5. Κάτρης Ευάγγελος Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
6. Πατσουράκης Μηνάς Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
7. Παπαϊωάννου Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας
8. Αλεξίου Ευάγγελος Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
9. Κούνας Κωνσταντίνος Ανάδειξης ορεινού όγκου & προστασίας περιβάλλοντος

50ο. 29/05/12 – 26/02/2013

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Α’
3. Κούκης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Β’
4. Κάτρης Ευάγγελος Γενικός Γραμματέας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
6. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
7. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
8. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
9. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας

49ο. 18/10/2011 – 29/05/2012

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ειδικός Γραμματέας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος αναρρίχησης
6. Καραγκούνη Χριστίνα Έφορος ορειβασίας & χιονοδρομίας
7. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
8. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
9. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
10. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας

48ο. 13/01/2011 – 18/10/2011

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ταμίας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος αναρρίχησης
6. Ρούσης Νικόλαος Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης Β’
7. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
8. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
9. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
10. Καραγκούνη Χριστίνα Έφορος χιονοδρομίας
11. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας

47ο. 01/03/2010 – 13/01/2011

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ταμίας
5. Κολέτσιος Αθανάσιος Έφορος ορειβασίας
6. Ρίπης Ιωάννης Έφορος αναρρίχησης Α’
7. Ρούσης Νικόλαος Έφορος αναρρίχησης Β’
8. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
9. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
10. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
11. Καραγκούνη Χριστίνα Έφορος χιονοδρομίας
12. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας

46ο. 26/02/2007 – 22/02/2010

1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ταμίας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
6. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταφυγίου
7. Παπαζυγούρα Σούλα Έφορος εξορμήσεων
8. Καραβά Τριανταφυλλιά Έφορος εκδηλώσεων
9. Καρβελάς Παναγιώτης Έφορος ποδηλασίας
10. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος χιονοδρομίας