ΤΟΙΧΟΣ / ΠΙΣΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ – ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ :

Στην παρούσα κατηγορία μπορείτε να βρείτε όσες πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με τον τοίχο / την πίστα αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας και να προχωρήσετε στην εγγραφή σας.  Αναλυτικά θα βρείτε:

Η χρήση της τεχνητής πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας από οποιονδήποτε, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, την βεβαίωση ενημέρωσης και την συναίνεση ρίσκου.  Τα κείμενα βρίσκονται δημοσιευμένα στην παρούσα σελίδα και τα αντίστοιχα έγγραφα φέρουν την υπογραφή των χρηστών και φυλάσσονται στα γραφεία του Συλλόγου.© Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας