Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας

της 2ης περιόδου μετά την Γερμανική Κατοχή :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1946 – 1972

25ο. 25/01/1972 – 18/01/1973

1. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Νικολάου Μιχαήλ Αντιπρόεδρος
3. Χαραμαντίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
4. Ατζινάς Ιωάννης Ταμίας
5. Καταλάν Μάκης Έφορος
6. Αίσωπος Αλέξανδρος Σύμβουλος
7. Διαμαντίδης Παναγιώτης Σύμβουλος
8. Κολοκούρης Μιχαήλ Σύμβουλος
9. Χατζηβαγγέλης Αλέξανδρος Σύμβουλος

24ο. 30/01/1971 – 24/01/1972

1. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Νικολάου Μιχαήλ Αντιπρόεδρος
3. Χαραμαντίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
4. Κολοκούρης Μιχαήλ Ταμίας
5. Αίσωπος Αλέξανδρος Έφορος
6. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος
7. Διαμαντίδης Παναγιώτης Σύμβουλος

23ο. 01/10/1968 – 27/01/1971

1. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Αίσωπος Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Κολοκούρης Μιχαήλ Ταμίας
5. Τσάλλας Ιωάννης Έφορος
6. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος
7. Φιλοηλια Μαρία Σύμβουλος

22ο. 22/03/1966 – 30/09/1968

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Κολοκούρης Μιχαήλ Ταμίας
5. Παπαμιχαήλ Σταμάτιος Έφορος
6. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος
7. Παπαδοπούλου Λία Σύμβουλος

21ο. 08/04/1964 – 21/03/1966

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Αφραταίος Τριαντάφυλλος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Παπαδόπουλος Σταύρος Ταμίας
5. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Έφορος
6. Φιλοηλια Μαρία Σύμβουλος
7. Κολοκούρης Μιχαήλ Σύμβουλος

20ο. 12/06/1963 – 07/04/1964

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Αφραταίος Τριαντάφυλλος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Παπαδόπουλος Σταύρος Ταμίας
5. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Έφορος
6. Φιλοηλια Μαρία Σύμβουλος
7. Κολοκούρης Μιχαήλ Σύμβουλος

19ο. 16/02/1962 – 11/06/1963

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Αφραταίος Τριαντάφυλλος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Παπαδόπουλος Σταύρος Ταμίας
5. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Έφορος
6. Φιλοηλια Μαρία Σύμβουλος
7. Κολοκούρης Μιχαήλ Σύμβουλος

18ο. 16/01/1961 – 15/02/1962

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Μπέσκος Νικόλαος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Παπαδόπουλος Σταύρος Ταμίας
5. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Έφορος
6. Αφραταίος Τριαντάφυλλος Σύμβουλος
7. Μακρής Αθανάσιος Σύμβουλος

17ο. 20/03/1960 – 16/01/1961

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Μπέσκος Νικόλαος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Μακρής Αθανάσιος Ταμίας
5. Σωτηριάδου – Γέρου Ευφροσύνη (παραιτήθηκε)
Παλαιολόγος Νικόλαος (από 03/06/1960)
Έφορος
6. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Σύμβουλος
7. Αλιφέρης Θεόδωρος Σύμβουλος

16ο. 11/10/1959 – 13/03/1960

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Πίσχινας Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Μπέσκος Νικόλαος Ταμίας
5. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Έφορος
6. Αλιφέρης Θεόδωρος Σύμβουλος
7. Βαϊμάκης Ιωάννης Σύμβουλος

15ο. 04/06/1956 – 10/10/1959

1. Αφράτης Ευάγγελος Πρόεδρος
2. Μπέσκος Νικόλαος Αντιπρόεδρος
3. Κατσογιάννης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας
4. Αφραταίος Τριαντάφυλλος Ταμίας
5. Νικολάου Μιχαήλ Έφορος
6. Δράκος Φιλοκλής Σύμβουλος
7. Αλιφέρης Θεόδωρος Σύμβουλος

14ο. 30/01/1955 – 30/06/1956

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δράκος Φιλοκλής Αντιπρόεδρος
3. Αφραταίος Τριαντάφυλλος Γενικός Γραμματέας
4. Νικολάου Μιχαήλ Ταμίας
5. Ξαρχάς Σπυρίδων Έφορος
6. Βαϊμάκης Ιωάννης Σύμβουλος
7. Αλιφέρης Θεόδωρος Σύμβουλος

13ο. 31/01/1954 – 29/01/1955

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δράκος Φιλοκλής Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Ξαρχάς Σπυρίδων Ταμίας
5. Πίσχινας Δημήτριος Έφορος
6. Αλιφέρης Θεόδωρος Σύμβουλος
7. Βαϊμάκης Ιωάννης Σύμβουλος

12ο. 25/01/1953 – 30/01/54

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Πετρόπουλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Ξαρχάς Σπυρίδων Ταμίας
5. Πίσχινας Δημήτριος Έφορος
6. Βαϊμάκης Ιωάννης Σύμβουλος
7. Αλιφέρης Θεόδωρος Σύμβουλος

11ο. 24/02/1952 – 24/01/1953

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δράκος Φιλοκλής Γενικός Γραμματέας
3. Βαχατώρης Δημήτριος Ταμίας
4. Πίσχινας Δημήτριος Έφορος
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Σύμβουλος
6. Αδάμ Οδυσσέας Σύμβουλος
7. Πετρόπουλος Δημήτριος Σύμβουλος

10ο. 22/03/1951 – 23/01/1952

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Βαϊμάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Δράκος Φιλοκλής Γενικός Γραμματέας
4. Σύρμας Ιωάννης Ταμίας
5. Πίσχινας Δημήτριος Έφορος
6. Καραχάλιος Αντώνιος Σύμβουλος
7. Αναστασίου Εμμανούηλ Σύμβουλος

9ο. 22/02/1950 – 21/03/1951

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Βαϊμάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Βαχατώρης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας
4. Μάνεση Αναστασία Ταμίας
5. Πίσχινας Δημήτριος Έφορος
6. Κάντσας Μιχαήλ Σύμβουλος
7. Τσιρικάκης Αναστάσιος Σύμβουλος

8ο. 06/02/1949 – 21/02/1950

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δράκος Φιλοκλής Αντιπρόεδρος
3. Βαχατώρης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας
4. Τσιρικάκης Αναστάσιος Ταμίας
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Έφορος
6. Κάντσας Μιχαήλ Σύμβουλος
7. Μάνεση Αναστασία Σύμβουλος

7ο. 08/02/1948 – 05/02/1949

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Τσουγκράνης Παύλος Αντιπρόεδρος
3. Βαχατώρης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας
4. Τσιρικάκης Αναστάσιος Ταμίας
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Έφορος
6. Αναστασίου Εμμανούηλ Σύμβουλος
7. Μάλλιος Νικόλαος Σύμβουλος

6ο. 26/01/1947 – 07/02/1948

1. Μπέσκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Τσουγκράνης Παύλος Αντιπρόεδρος
3. Μάλλιος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας
4. Τσιρικάκης Αναστάσιος Ταμίας
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Έφορος
6. Βαχατώρης Δημήτριος Σύμβουλος
7. Αναστασίου Εμμανούηλ Σύμβουλος

5ο. 08/02/1946 – 25/01/1947

1. Δράκος Φιλοκλής Πρόεδρος
2. Κρίκου Τούλα Αντιπρόεδρος
3. Μπέσκος Νικόλαος Γενικός Γραμματέας
4. Αναστασίου Εμμανούηλ Ταμίας
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Έφορος
6. Καψαλόπουλος Παύλος Σύμβουλος
7. Μάλλιος Νικόλαος Σύμβουλος