Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας

της 3ης περιόδου έως την αναδιάρθρωση :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1973 – 1979

31ο. 09/02/1979 – 06/02/1980

1. Αίσωπος Αλέξανδρος Πρόεδρος
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3. Κολοκούρης Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Μανάρα Αικατερίνη Ταμίας
5. Ντούνιας Πέτρος Έφορος καταφυγίου
6. Κατσάλης Δημήτριος Έφορος
7. Στεφανής Βασίλειος Σύμβουλος
8. Νικολάου Μιχαήλ Σύμβουλος
9. Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος Σύμβουλος
10. Κλημεντίδης Σωτήριος Σύμβουλος
11. Γρύλλος Αθανάσιος Σύμβουλος

30ο. 31/03/1977 – 08/02/1979

1. Αίσωπος Αλέξανδρος Πρόεδρος
2. Κραβαρίτης Δημοσθένης Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Ειδικός Γραμματέας
5. Ντούνιας Πέτρος Έφορος
6. Κλημεντίδης Σωτήριος Σύμβουλος
7. Χριστοφορίδης Χάρης Σύμβουλος
8. Παπαγεωργόπουλος Ελευθέριος Σύμβουλος
9. Χανιά Φιφή Σύμβουλος

29ο. 23/02/1976 – 31/03/1977

1. Νικολάου Μιχαήλ Πρόεδρος
2. Καταλάν Μάκης Αντιπρόεδρος
3. Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος Γενικός Γραμματέας
4. Χανιά Φιφή Ταμίας
5. Ντούνιας Πέτρος Έφορος
6. Χριστοφορίδης Χάρης Σύμβουλος
7. Ατζινάς Ιωάννης Σύμβουλος
8. Αμανατίδης Χρήστος Σύμβουλος
9. Παπαγεωργόπουλος Ελευθέριος Σύμβουλος

28ο. 28/01/1975 – 22/02/1976

1. Νικολάου Μιχαήλ Πρόεδρος
2. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3. Χαραμαντίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
4. Ατζινάς Ιωάννης Ταμίας
5. Καταλάν Μάκης Έφορος
6. Αίσωπος Αλέξανδρος Σύμβουλος
7. Ντούνιας Πέτρος Σύμβουλος
8. Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος Σύμβουλος
9. Χριστοφορίδης Χάρης Σύμβουλος

27ο. 18/01/1974 – 27/01/1975

1. Νικολάου Μιχαήλ Πρόεδρος
2. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3. Χαραμαντίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
4. Ατζινάς Ιωάννης Ταμίας
5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Έφορος
6. Αίσωπος Αλέξανδρος Σύμβουλος
7. Ιωαννίδης Ιωάννης Σύμβουλος
8. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος
9. Ντούνιας Πέτρος Σύμβουλος

26ο. 19/01/1973 – 17/01/1974

1. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Νικολάου Μιχαήλ Αντιπρόεδρος
3. Χαραμαντίδης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
4. Ατζινάς Ιωάννης Ταμίας
5. Καταλάν Μάκης Έφορος
6. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Σύμβουλος
7. Διαμαντίδης Παναγιώτης Σύμβουλος
8. Ψυλλάκος Μάνθος Σύμβουλος
9. Ντούνιας Πέτρος Σύμβουλος