Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας

της 4ης περιόδου μετά την αναδιάρθρωση :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1980 – 2006

45ο. 10/02/2004 – 26/02/2007

1. Τριάντης Αθανάσιος Πρόεδρος
2. Μίχας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Μιχαήλ Χρήστος Γενικός Γραμματέας
4. Λοβέρδου Βασιλική Ταμίας
5. Κομπορόζου Γεωργία Έφορος δραστηριοτήτων
6. Χολέβας Γεώργιος Έφορος υλικών & εγκαταστάσεων
7. Ρίπης Ιωάννης Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
8. Μιμίκου Μαρία Έφορος χιονοδρομίας
9. Ρουμπής Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας

44ο. 02/03/2001 – 09/02/2004

1. Χολέβας Γεώργιος Πρόεδρος
2. Τσάλλας Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Τριάντης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος & έφορος εγκαταστάσεων
4. Λοβέρδου Βασιλική Γενικός Γραμματέας
5. Ρουμπής Ιωάννης Ταμίας
6. Μίχας Γεώργιος Έφορος εγκαταστάσεων
7. Μιχαήλ Χρήστος Έφορος ορειβασίας
8. Μπούτρης Αναστάσιος Έφορος χιονοδρομίας
9. Κούκουρας Γεώργιος Μέλος

43ο. 18/02/1999 – 01/03/2001

1. Μίχας Γεώργιος Πρόεδρος
2. Τσάλλας Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Κούκουρας Γεώργιος Γενικός Γραμματέας
4. Μπούτρης Αναστάσιος Ειδικός Γραμματέας
5. Ρουμπής Ιωάννης Ταμίας
6. Τριάντης Αθανάσιος Έφορος εγκαταστάσεων
7. Μιχαήλ Χρήστος Έφορος ορειβασίας
8. Καπνίση Μαρία Έφορος χιονοδρομίας
9. Γάτος Κωνσταντίνος Έφορος δημοσίων σχέσεων

42ο. 22/01/1997 – 17/02/1999

1. Μίχας Γεώργιος Πρόεδρος
2. Τσάλλας Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Μιχαήλ Χρήστος Γενικός Γραμματέας
4. Καπνίση Μαρία Ειδικός Γραμματέας
5. Ρουμπής Ιωάννης Ταμίας
6. Οικονόμου Δημήτριος Έφορος εγκαταστάσεων
7. Κορώνης Αθανάσιος Έφορος ορειβασίας
8. Δαϊναβάς Στυλιανός Έφορος χιονοδρομίας
9. Παντελής Παντελής Σύμβουλος

41ο. 19/10/1994 – 21/01/1997

1. Βούτσικας Ιωάννης Πρόεδρος
2. Μίχας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Μπασινά Αικατερίνη Γενικός Γραμματέας
4. Τσάλλας Ιωάννης Ταμίας
5. Παντελής Παντελής Έφορος καταφυγίου
6. Βαφειάδης Μάνος Έφορος χιονοδρομίας
7. Κακάτσος Ιωάννης Έφορος ορειβασίας
8. Κορώνης Αθανάσιος Σύμβουλος
9. Καπνίση Μαρία

40ο. 17/04/1992 – 18/10/1994

1. Καπνίση Μαρία Πρόεδρος
2. Τρίκκας Γρηγόριος Αντιπρόεδρος Α’
3. Καρατζάς Γεώργιος Αντιπρόεδρος Β’
4. Κορώνης Αθανάσιος Γενικός Γραμματέας
5. Βούτσικας Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας
6. Γαστεράτος Αθανάσιος Ταμίας
7. Παντελής Παντελής Έφορος ορειβασίας
8. Τσάλλας Ιωάννης Έφορος καταφυγίου
9. Σμπρίνης Βασίλειος Σύμβουλος

39ο. 07/03/1990 – 16/04/1992

1. Τσάλλας Ιωάννης Πρόεδρος
2. Βαφειάδης Ευθύμιος Αντιπρόεδρος Α’
3. Βαρελάς Ευάγγελος Αντιπρόεδρος Β’
4. Καπνίση Μαρία Γενικός Γραμματέας
5. Γαστεράτος Αθανάσιος Ταμίας
6. Κουτσοστάθης Δημήτριος Έφορος εγκαταστάσεων
7. Κορώνης Αθανάσιος Έφορος ορειβασίας
8. Σταύρου Δημήτριος Σύμβουλος
9. Τρίκκας Γρηγόριος Σύμβουλος

38ο. 23/02/1988 – 06/03/1990

1. Χατζηλάμπρου Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Κορώνης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
3. Τσάλλας Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4. Τρίκκας Γρηγόριος Ειδικός Γραμματέας
5. Μπασμάτζογλου Αικατερίνη Ταμίας
6. Βαφειάδης Ευθύμιος Έφορος χιονοδρομίας
7. Ντούνιας Πέτρος Έφορος ορειβασίας
8. Σταύρου Δημήτριος Έφορος
9. Ζέρβας Ιωάννης Σύμβουλος

37ο. 31/03/1986 – 23/02/1988

1. Σταύρου Δημήτριος Πρόεδρος
2. Βαφειάδης Ευθύμιος Αντιπρόεδρος
3. Γέρου Ευφροσύνη (παραιτήθηκε
Τσάλλας Ιωάννης (από 13/05/1986)
Γενικός Γραμματέας
4. Κορώνης Αθανάσιος Ταμίας
5. Καπνίση Μαρία Ειδικός Γραμματέας
6. Χατζηλάμπρου Κωνσταντίνος Έφορος δημοσίων σχέσεων
7. Τρίκκας Γρηγόριος Έφορος ορειβασίας
8. Ατζίνας Ιωάννης Σύμβουλος
9. Βαφειάδης Δημήτριος Σύμβουλος

36ο. 23/11/1984 – 30/03/1986

1. Στεφανής Βασίλειος Πρόεδρος
2. Ατζίνας Ιωάννης Αντιπρόεδρος
3. Γέρου Ευφροσύνη Γενικός Γραμματέας
4. Νικολάου Μιχαήλ Ταμίας
5. Βαφειάδης Ευθύμιος Έφορος χιονοδρομίας
6. Πρωτόπαπας Αθανάσιος (παραιτήθηκε)
Τρίκκας Γρηγόριος (από 29/07/1985
Έφορος εγκαταστάσεων
7. Ντούνιας Πέτρος Έφορος υλικών
8. Καπνίση Μαρία Έφορος ορειβασίας
9. Τσάλλας Ιωάννης Έφορος γραφείων

35ο. 15/02/1982 – 22/11/1984

1. Στεφανής Βασίλειος Πρόεδρος
2. Μαυρίδης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος
3. Τσάλλας Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4. Νικολάου Μιχαήλ Ταμίας
5. Καπετανβασιλείου Σωτήριος Έφορος χιονοδρομίας
6. Ντούνιας Πέτρος Έφορος εγκαταστάσεων
7. Πίσχινας Ευάγγελος Έφορος υλικών
8. Καπνίση Μαρία Έφορος ορειβασίας
9. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος

34ο. 07/04/1981 – 14/02/1982 (αναδιάρθρωση)

1. Νικολάου Μιχαήλ Πρόεδρος
2. Στεφανής Βασίλειος Αντιπρόεδρος
3. Τσάλλας Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4. Καπνίση Μαρία Ειδικός Γραμματέας
5. Κολοκούρης Μιχαήλ Ταμίας
6. Μαυρίδης Παναγιώτης Έφορος ορειβασίας
7. Σάμψων Αδάμ Έφορος χιονοδρομίαας
8. Ντούνιας Πέτρος Έφορος εγκαταστάσεων
9. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος
10. Πίσχινας Ευάγγελος Σύμβουλος
11. Καπετανβασιλείου Σωτήριος Σύμβουλος

33ο. 23/01/1981 – 06/04/1981

1. Νικολάου Μιχαήλ Πρόεδρος
2. Στεφανής Βασίλειος Αντιπρόεδρος
3. Τσάλλας Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4. Καπνίση Μαρία Ειδικός Γραμματέας
5. Κολοκούρης Μιχαήλ Ταμίας
6. Κατσάλης Δημήτριος Έφορος εγκαταστάσεων
7. Ντούνιας Πέτρος Έφορος εγκαταστάσεων & υλικού
8. Παπαμανώλης Φώτιος Έφορος ορειβασίας & χιονοδρομίας
9. Χαραμαντίδης Κωνσταντίνος Μέλος
10. Ατζίνας Ιωάννης Μέλος
11. Καταλάν Μάκης Μέλος

32ο.06/02/1980 – 22/01/1981 (αναδιάρθρωση)

1. Αίσωπος Αλέξανδρος Πρόεδρος
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
3. Τσάλλας Ιωάννης Γενικός Γραμματέας
4. Κολοκούρης Μιχαήλ Ταμίας
5. Στεφανής Βασίλειος Έφορος γραφείων
6. Ντούνιας Πέτρος Έφορος
7. Καταλάν Μάκης Σύμβουλος
8. Κατσάλης Δημήτριος Σύμβουλος
9. Νικολάου Μιχαήλ Σύμβουλος
10. Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος Σύμβουλος
11. Γρύλλος Αθανάσιος Σύμβουλος