ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ – ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εάν ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε την εγγραφή σας ως νέας αθλήτριας – νέου αθλητή αναρρίχησης στον ορειβατικό σύλλογο της Χαλκίδας, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Να ενημερωθείτε για το καταστατικό μας και τις προϋποθέσεις/όρους συμμετοχής στις δραστηριότητές μας.
 2. Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε αίτηση εγγραφής εις διπλούν (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.). Αν είστε ανήλικος/η (δηλαδή αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος), πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση (πάνω στην αίτηση) αυτού που έχει τη γονική μέριμνα.
 3. Να είναι υπογεγραμμένη η βεβαίωση (πάνω στην αίτηση) από καρδιολόγο (υγειονομικής μονάδας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιώτη ιατρό) ότι ο αθλητής είναι υγιής και μπορεί να μετέχει σε camp, προπονήσεις και αγώνες (για το έτος υποβολής της αίτησης).
 4. Να υποβάλλετε καθ΄ όλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από καρδιολόγο την κάρτα υγείας (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.).
 5. Να υποβάλλετε φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας της Ελλάδος ότι είστε γραμμένος/η στα αντίστοιχα μητρώα.
 6. Να προσκομίσετε υπογεγραμμένο το έντυπο «Όροι συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.Ο.Ο.Α» (προσωπικά δεδομένα GDPR, έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.). Όταν ο αθλητής/τρια είναι ανήλικος/η το έντυπο υπογράφεται από τον γονέα / κηδεμόνα του αθλητή/τριας.
 7. Να προσκομίσετε 4 πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).
 8. Να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου μας ένας από τους δύο γονείς, εφόσον ο αθλητής/η αθλήτρια είναι ανήλικος/η.
 9. Να αποστείλετε email συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω

Ο σύλλογός μας διαθέτει στην ομάδα του :

 • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών ζητημάτων.
 • Έφορο Αγωνιστικής Αναρρίχησης.
 • Αρχηγό αποστολών.
 • Συνοδό αποστολών.
 • Κάλυψη εξόδων εγγραφής ή μεταγραφής (υπέρ Ε.Ο.Ο.Α.).
 • Κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε αγώνα (υπέρ Ε.Ο.Ο.Α.).
 • Κάλυψη εξόδων ασφάλισης έναντι ατυχημάτων.
 • Κάλυψη ατομικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.
 • Βεβαίωση διακρίσεων για μοριοδότηση μαθητών Πανελλήνιων εξετάσεων (μέσω Ε.Ο.Ο.Α.).
 • Βεβαίωση συμμετοχής αθλητών για προπονητές Γ’ κατηγορίας Γ.Γ.Α. (μέσω Ε.Ο.Ο.Α.).

Ο σύλλογός μας -εκτός των άλλων- διαθέτει :

 • ορεινό ορειβατικό καταφύγιο (διατίθεται δωρεάν στα μέλη του)
 • τεχνητή πίστα αναρρίχησης

και διοργανώνει με υπευθυνότητα και ασφάλεια :

 • πλήθος οργανωμένων ομαδικών υπαίθριων ορεινών δραστηριοτήτων
 • σεμινάρια, προβολές, γιορτές, συναντήσεις και πλήθος εκδηλώσεων που αφορούν τις υπαίθριες ορεινές δραστηριότητες
 • Ομοσπονδιακές σχολές επιμόρφωσης υπαίθριων ορεινών δραστηριοτήτων και στελεχών αγώνων


Ενημερωτικό email :

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε (στα γραφεία μας, ή μέσω email με θέμα “Αίτηση εγγραφής αθλητή/τριας“) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σας περιμένουμε στην ομάδα μας!!Σχετικά έγγραφα:  Κανονισμός εγγραφών – μεταγραφών ΕΟΟΑ (pdf)
© Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας