ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ – ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εάν ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε την εγγραφή σας ως νέας αθλήτριας / νέου αθλητή αγωνιστικής αναρρίχησης στον ορειβατικό σύλλογο της Χαλκίδας, χρειάζονται τα ακόλουθα βήματα:

 1. Εάν είστε άνω των 18 ετών

  • Να ενημερωθείτε για το καταστατικό μας και τις προϋποθέσεις/όρους συμμετοχής στις δραστηριότητές μας.
  • Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε αίτηση εγγραφής εις διπλούν (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.).
  • Να είναι υπογεγραμμένη η βεβαίωση (πάνω στην αίτηση εγγραφής) από καρδιολόγο (υγειονομικής μονάδας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιώτη ιατρό) ότι ο αθλητής είναι υγιής και μπορεί να μετέχει σε camp, προπονήσεις και αγώνες (για το έτος υποβολής της αίτησης).
  • Να υποβάλλετε καθ΄ όλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από καρδιολόγο την κάρτα υγείας (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α. για αθλητή / έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α. για αθλήτρια).
  • Να υποβάλλετε φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας της Ελλάδος ότι είστε γραμμένος/η στα αντίστοιχα μητρώα.
  • Να προσκομίσετε υπογεγραμμένο το έντυπο «Όροι συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.Ο.Ο.Α» (προσωπικά δεδομένα GDPR, έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.).
  • Να προσκομίσετε 5 πρόσφατες φωτογραφίες σας (τύπου ταυτότητας).
  • Να εγγραφείτε μέλος του Συλλόγου μας, εάν είστε από 35 ετών και άνω.
 2. Εάν είστε κάτω των 18 ετών

  • Να ενημερωθεί ο γονέας / κηδεμόνας που έχει τη γονική σας μέριμνα για το καταστατικό μας και τις προϋποθέσεις/όρους συμμετοχής στις δραστηριότητές μας.
  • Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε αίτηση εγγραφής εις διπλούν (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.) και να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση (πάνω στην αίτηση) του γονέα / κηδεμόνα που έχει τη γονική σας μέριμνα.
  • Να είναι υπογεγραμμένη η βεβαίωση (πάνω στην αίτηση εγγραφής) από καρδιολόγο (υγειονομικής μονάδας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιώτη ιατρό) ότι ο αθλητής είναι υγιής και μπορεί να μετέχει σε camp, προπονήσεις και αγώνες (για το έτος υποβολής της αίτησης).
  • Να υποβάλλετε καθ΄ όλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από καρδιολόγο την κάρτα υγείας (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α. για αθλητή / έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α. για αθλήτρια).
  • Να υποβάλλετε φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, όπως επίσης φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του γονέα / κηδεμόνα που έχει τη γονική σας μέριμνα.
  • Να προσκομίσετε το έντυπο «Όροι συμμετοχής σε διοργανώσεις της Ε.Ο.Ο.Α» (προσωπικά δεδομένα GDPR, έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.) υπογεγραμμένο από τον γονέα / κηδεμόνα που έχει τη γονική σας μέριμνα.
  • Να προσκομίσετε 5 πρόσφατες φωτογραφίες σας (τύπου ταυτότητας).
  • Να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου μας ένας από τους δύο γονείς σας, κατά προτίμηση ο γονέας / κηδεμόνας που έχει τη γονική σας μέριμνα.

Ο σύλλογός μας διαθέτει στην ομάδα του :

 • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών ζητημάτων
 • Ξεχωριστή Εφορεία Αγωνιστικής Αναρρίχησης
 • Αρχηγό αποστολών
 • Συνοδό αποστολών
 • Κάλυψη εξόδων εγγραφής ή μεταγραφής (υπέρ Ε.Ο.Ο.Α.)
 • Κάλυψη εξόδων συμμετοχής σε αγώνα (υπέρ Ε.Ο.Ο.Α.)
 • Κάλυψη εξόδων ασφάλισης έναντι ατυχημάτων (υπέρ ασφαλιστικού γραφείου0
 • Κάλυψη ατομικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας προκαταβολικά πριν τον αγώνα
 • Βεβαίωση διακρίσεων αθλητών για μοριοδότηση μαθητών Πανελλήνιων εξετάσεων (μέσω Ε.Ο.Ο.Α.)
 • Βεβαίωση συμμετοχής αθλητών για προπονητές Γ’ κατηγορίας Γ.Γ.Α. (μέσω Ε.Ο.Ο.Α.)
 • Βεβαίωση συμμετοχής προπονητών για άνοδο κατηγορίας Γ.Γ.Α. (μέσω Ε.Ο.Ο.Α.)

Ο σύλλογός μας -εκτός των άλλων- διαθέτει :

 • ορεινό ορειβατικό καταφύγιο (διατίθεται δωρεάν στα μέλη και στους αθλητές του)
 • τεχνητή πίστα αναρρίχησης

και διοργανώνει με υπευθυνότητα και ασφάλεια :

 • πλήθος οργανωμένων ομαδικών υπαίθριων ορεινών δραστηριοτήτων
 • σεμινάρια, προβολές, γιορτές, συναντήσεις και πλήθος εκδηλώσεων που αφορούν τις υπαίθριες ορεινές δραστηριότητες
 • Ομοσπονδιακές σχολές επιμόρφωσης υπαίθριων ορεινών δραστηριοτήτων και στελεχών αγώνων


Ενημερωτικό email & αποστολή φακέλου :

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ως αθλητή / αθλήτρια στον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα χρειαστεί να τα:

 • Σκανάρετε και να μας τα αποστείλετε μέσω e-mail με θέμα «Αίτηση εγγραφής αθλητή / Αίτηση εγγραφής αθλήτριας».
 • Αποστείλετε τα πρωτότυπα μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier).

Σας περιμένουμε στην ομάδα μας!!Σχετικά έγγραφα:  Κανονισμός εγγραφών – μεταγραφών ΕΟΟΑ (pdf)
© Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας, Εφορεία Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2021-2024