ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ:


Χρήστες :

Η χρήση της τεχνητής πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας από οποιονδήποτε, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, την βεβαίωση ενημέρωσης και την συναίνεση ρίσκου.  Τα κείμενα βρίσκονται δημοσιευμένα στην παρούσα σελίδα και τα αντίστοιχα έγγραφα φέρουν την υπογραφή των χρηστών και φυλάσσονται στα γραφεία του Συλλόγου.

Στα πλαίσια της διάδοσης και προώθησης του αθλήματος της αναρρίχησης, η πίστα μπορεί να διατεθεί προς έμμισθη χρήση σε σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων (υποχρεωτική παρουσία πιστοποιημένου προπονητή), αλλά και μεμονωμένα σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν μια φορά αναρρίχηση πριν γραφτούν (υποχρεωτική παρουσία πιστοποιημένου προπονητή ή επιβλέπων πίστας).  Απαιτείται η ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, η βεβαίωση ενημέρωσης και η συναίνεση ρίσκου, καθώς επίσης η παρουσία πιστοποιημένου προπονητή ή η παρουσία επιβλέπων πίστας (και επιπλέον ταυτόχρονη παρουσία συνοδού για ανήλικους).

 

Τμήματα χρηστών :

 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση και/ή μαθήματα βελτίωσης, χωρίς υποχρεωτικό έλεγχο, χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα, με την παρουσία του επιβλέπων πίστας.
 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, αλλά είναι επιπέδου1 , έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση και/ή μαθήματα βελτίωσης με την παρουσία του επιβλέπων πίστας, αφού υποχρεωτικά ελεγχθούν από τον πιστοποιημένο προπονητή (δωρεάν).
 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, αλλά είναι επιπέδου2, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση και/ή μαθήματα βελτίωσης με την παρουσία του επιβλέπων πίστας, αφού υποχρεωτικά λάβουν 4 ή 8 μαθήματα από τον πιστοποιημένο προπονητή (όχι δωρεάν).
 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων και είναι επιπέδου3, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας μόνο με μαθήματα από τον πιστοποιημένο προπονητή και μόνο top-rope για προπόνηση με την παρουσία του επιβλέπων πίστας, αφού υποχρεωτικά έχουν παρακολουθήσει το θεωρητικό μάθημα από τον πιστοποιημένο προπονητή (δωρεάν).
 • Οι αθλήτριες/αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για μαθήματα βελτίωσης μόνο με την παρουσία του πιστοποιημένου προπονητή της ομάδας τους, ή μόνο με την παρουσία επιβλέπων πίστας για προπόνηση top-rope.
 • Οι ανήλικες αθλήτριες/ανήλικοι αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για μαθήματα βελτίωσης μόνο με την παρουσία του πιστοποιημένου προπονητή της ομάδας τους και την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους, ή για προπόνηση top-rope μόνο με την παρουσία επιβλέπων πίστας και την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους.
 • Τα στελέχη εκπαίδευσης της Ομοσπονδίας έχουν τη δυνατότητα άμισθης ατομικής χρήσης της πίστας, με την παρουσία του επιβλέπων πίστας.
Επίπεδο1 : Αναρριχητική δράση τουλάχιστον 10 χρόνων, ή ελεύθερη αναρρίχηση trad διαδρομών (μόνο φυσικές ασφάλειες) τουλάχιστον VI ου βαθμού UIAA, ή ελεύθερη αναρρίχηση sport διαδρομών τουλάχιστον 7a γαλλικού βαθμού.
Επίπεδο2 : Αναρριχητική δράση τουλάχιστον 5 χρόνων, ή ελεύθερη αναρρίχηση trad διαδρομών (μόνο φυσικές ασφάλειες) τουλάχιστον ΙVου βαθμού UIAA, ή ελεύθερη αναρρίχηση sport διαδρομών τουλάχιστον 6b+ γαλλικού βαθμού.
Επίπεδο3 : Χωρίς καμία πρότερη εμπειρία.Κόστος χρήσης :

Η χρήση για σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων και άλλες ομάδες θα κοστολογείται ανά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης.   Όλες οι συνδρομές θεωρούνται έγκυρες και εκπρόθεσμες μόνο όταν προκαταβάλλονται, δηλαδή εξοφλούνται πριν την χρήση της πίστας.

Ημερήσια χρήση :

0,00€ , δοκιμαστικό μόνο κατόπιν επικοινωνίας
3,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μόνο μέλη)
5,00€ , προπόνηση με μάθημα (μόνο μέλη)

 

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι συνδρομές εξοφλούνται εκ των προτέρων (στην αρχή της προπόνησης ή του μαθήματος), όχι εκ των υστέρων (στο τέλος).  Μέλη – χρήστες που έχουν εκκρεμείς συνδρομές και που δεν έχουν ενημερώσει, δε θα τους επιτραπεί η χρήση της πίστας σε ενδεχόμενη προσέλευσή τους.

 Προϋποθέσεις χρήσης :

 1. Εγγεγραμμένο και ταμειακός εντάξει μέλος του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, ή άλλου σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.Α.).
 2. Ανάγνωση των όρων χρήσης, υπογραφή βεβαίωσης ενημέρωσης και αποδοχής ρίσκου.
 3. Εγγραφή χρήσης, τοποθέτηση σε ανάλογο τμήμα (επίπεδο1, επίπεδο2, επίπεδο3) και ανάλογη πληρωμή συνδρομής (με μαθήματα ή χωρίς).
 4. Έγκαιρη δήλωση παρουσίας/χρήσης της πίστας στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).
 5. Τήρηση ωραρίου, συνεπής προσέλευση και αποχώρηση από την πίστα.
 6. Σωστή χρήση της πίστας και του προσωπικού εξοπλισμού.
 7. Υπακοή στον «Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας» (ΦΕΚ).
 8. Υπακοή στους όρους χρήσης και στις συμβουλές/υποδείξεις του πιστοποιημένου προπονητή και/ή του επιβλέπων.
 9. Αναφορά οποιονδήποτε παραπόνων μόνο και αυστηρά στον επιβλέπων (και αυτός με τη σειρά του στον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).

 Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 2. Ορειβατική ταυτότητα ή βεβαίωση μέλους από Σύλλογο όπου ανήκει.
 3. Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α. ή άλλης σχολής του εξωτερικού (εάν υπάρχει).
 4. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. .
 5. Κάρτα ασφάλισης ή βιβλιάριο ασφάλισης.
 6. Αίτηση Χρήσης Πίστας – Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο).

 Ωράριο λειτουργίας πίστας για μαθήματα :

Τετάρτη : 18:00 έως 19:00 (ανήλικοι & ενήλικοι)

Ωράριο λειτουργίας πίστας για προπόνηση :

Δευτέρα , 18:00 έως 21:00

 Βεβαίωση ενημέρωσης & συναίνεσης ρίσκου :

Οι κάτωθι γενικές πληροφορίες μαζί με όλο το γραπτό υλικό και τις προφορικές πληροφορίες, αφορούν την πρόσβαση στην αναρριχητική πίστα και την χρήση της.  Η συμμετοχή σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης, συνδέεται αναπόσπαστα με το ρίσκο τραυματισμού, ή και θανάτου.  Τα μέλη του συλλόγου θα ακολουθήσουν όλες τις τυπικές διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια, για να σας προστατέψουν από τυχόν τραυματισμό.  Παρόλα αυτά, η απόλυτη ασφάλειά σας δεν εγγυάται.  Παρά την προμελέτη και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν απρόοπτα γεγονότα.

Μερικά από τα ρίσκα που σχετίζονται με την αναρρίχηση στην πίστα, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις :

  1. Τραυματισμός από πτώση από την πίστα, ή από την επαφή με τα πιασίματα (σταθερά και μη), ή με το πάτωμα.
  2. Τραυματισμός που προέρχεται από πτώση αναρριχητών, ή αντικειμένων.
  3. Τραυματισμοί σε μορφή κοπών, ή εκδορών από την επαφή με την αναρριχητική πίστα.
  4. Τραυματισμοί που προκαλούνται από την χρήση του εξοπλισμού. Μπορεί να προκαλεστεί από την επαφή του εξοπλισμού με το σώμα, κακοποίηση, κατάχρηση ή κακή χρήση του εξοπλισμού κλπ.
  5. Τραυματισμός που προέρχεται καθώς εκτελείται κάποια άσκηση, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό
   προπόνησης ή ακόμα και το ίδιο σας το σωματικό βάρος.

Μερικοί από τους περιορισμούς που σχετίζονται με τον κανονισμό, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις :

  1. Απαγορεύεται η χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.
  2. Απαγορεύεται η ατομική χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση. Υποχρεωτική προϋπόθεση η λήψη μαθημάτων από τον προπονητή.
  3. Απαγορεύεται η κακή, λανθασμένη, επικίνδυνη χρήση της πίστας αναρρίχησης. Απαγορεύονται τα ακροβατικά.  Ο προπονητής και ο επιβλέπων μπορούν να διακόψουν τη χρήση.
  4. Οι χρήστες της πίστας αναρρίχησης υπακούν στους όρους χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου, όπως αυτοί ορίζονται από τον «Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας» (ΦΕΚ).
  5. Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.

 

Ως χρήστης του εξοπλισμού και της πίστας, οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες, την πολιτική, τις διαδικασίες και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

Έχω διαβάσει και κατανοώ τις άνωθεν πληροφορίες. Κατανοώ ότι η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει όλα τα πιθανά ρίσκα. Αναγνωρίζω και καταλαβαίνω ότι η χρήση της αναρριχητικής πίστας, μπορεί να με εκθέσει σε τυχόν τραυματισμό. Δηλώνω ότι, έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι ότι η έκθεση είναι εθελοντική.

 Επιβλέποντες καλής λειτουργίας & σωστής χρήσης :

Οι επιβλέποντες καλής λειτουργίας και σωστής χρήσης της τεχνητής πίστας αναρρίχησης, είναι μέλη του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας σε εθελοντική εργασία.  Ορίζονται από τον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης και ηγούνται της λίστας δηλωμένων αθλουμένων.  Σε μέρα έλλειψης ατόμων, χρέη επιβλέπων μπορεί να αναλάβει και οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

  1. Έχουν ενημερωθεί για όλους τους πιθανούς κινδύνους από τον προπονητή και έχουν κατανοήσει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν για την έγκαιρη και έγκυρη πρόληψη.
  2. Τροφοδοτούν με αντίγραφα (αιτήσεις εγγραφής, έγγραφα ρίσκου, μπλοκάκια συνδρομών) την πίστα αναρρίχησης από τα γραφεία του Συλλόγου.
  3. Δηλώνουν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο πίστας αναρρίχησης  την μέρα παρουσίας τους στην πίστα ως επιβλέποντες το λιγότερο μια εβδομάδα πριν.
  4. Τα κλειδιά της πίστας τα παραλαμβάνουν από τον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης κάθε αρχή ανάληψης καθηκόντων και τα παραδίδουν σε αυτόν με την λήξη των καθηκόντων.
  5. Τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την πίστα.
  6. Παίρνουν γραπτές παρουσίες αθλουμένων τις οποίες ενημερώνουν στο ηλεκτρονικό αρχείο και φροντίζουν για την μη-χρήση της πίστας από μη-μέλη, εκτός αυτών που κάνουν το δοκιμαστικό της μιας και μόνης φοράς (προσθήκη των τελευταίων στα παρουσιολόγια).
  7. Ελέγχουν εάν τα μέλη που κάνουν χρήση της πίστας έχουν υπογράψει το έγγραφο ρίσκου και έχουν πληρώσει συνδρομή.  Απαγορεύουν τη χρήση πίστας εάν δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις.  Εάν χρειαστεί, δέχονται υπογραφή και/ή συνδρομή επί τόπου (υπάρχει μπλοκάκι/αντίγραφο διαθέσιμο).
  8. Περνούν σχοινιά top-rope σε όσους δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση (Σχολή Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.), ή δεν έχουν έγγραφη άδεια από τον πιστοποιημένο προπονητή, μην επιτρέποντας την αναρρίχηση επικεφαλής σε αυτούς.  Επιτρέπουν την αναρρίχηση επικεφαλής μόνο σε όσα μέλη έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση (Σχολή Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.), όσα μέλη είναι επιπέδου1, ή σε όσα μέλη έχουν λάβει την απαραίτητη έγγραφη άδεια από τον πιστοποιημένο προπονητή.
  9. Βοηθούν τους προπονητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
  10. Είναι υπεύθυνοι για απώλεια και/ή καταστροφή υλικών.
  11. Παρατηρούν, επιπλήττουν, αποβάλουν (με αυτή την αυστηρή σειρά) μέλη που κάνουν κακή, ή λανθασμένη, ή επικίνδυνη χρήση της πίστας.  Απαγορεύει τα ακροβατικά, την κούνια ή οτιδήποτε δεν αφορά αναρρίχηση.
  12. Αναφέρουν στον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου), τυχόν προβλήματα.

Ο Σύλλογος προσφέρει δωρεάν συνδρομή στην ημερήσια χρήσης της πίστας στους επιβλέποντες.

 Έφορος Τεχνητής πίστας Αναρρίχησης :

 1. Τοιχοκολλάει όλους τους όρους χρήσης της πίστας, το ωράριο λειτουργίας & το κόστος χρήσης, όπως όλα είναι αναρτημένα στην παρούσα σελίδα.
 2. Ορίζει τους επιβλέποντες, ενημερώνει εγγράφως τον Σύλλογο σχετικά, παραδίδει – παραλαμβάνει σε αυτούς κλειδιά της πίστας.
 3. Ενημερώνεται από τους επιβλέποντες/προπονητές για οτιδήποτε αφορά παρουσίες, συνδρομές, νέα αιτήματα, τυχόν προβλήματα.  Παραλαμβάνει αιτήσεις, έγγραφα ρίσκου, αποδείξεις συνδρομών, τα οποία ελέγχει εάν έχουν περαστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο και κατόπιν τα αρχειοθετεί στον Ντοσιέ Τεχνητής Πίστας Αναρρίχησης.
 4. Συνεργάζεται μόνιμα με τον Ταμεία και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να του ζητηθούν.
 5. Ενημερώνει γραπτώς τον λογιστή του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας κάθε τέλος του μήνα για τον αριθμό μαθημάτων που πιστώνονται ως έξτρα εργασία στον πιστοποιημένο προπονητή.
 6. Ενημερώνει γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα για την λειτουργία της πίστας, μέσω του αναλυτικού του αρχείου.
 7. Φροντίζει να ενημερώνει το Δ.Σ. για ότι αφορά τις μέρες και ώρες λειτουργίας της πίστας, σε διαφορετική περίπτωση τον πρόεδρο του Συλλόγου.

 

 • Επιβλέποντες : –
 • Έφορος Τεχνητής Πίστας Αναρρίχησης : Ανδρέου Κωνσταντίνος
 • Προπονητής πίστας (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) : Πατουσιάς Αντώνης
 • Προπονητής πίστας Αγωνιστικής Αναρρίχησης (Τ.Ε.Φ.Α.Α. & Γ.Γ.Α.) : –

 © Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας, Τμήμα Πίστας Αναρρίχησης