ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ:


Χρήσεις :

Η χρήση της τεχνητής πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας από οποιονδήποτε, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο των όρων χρήσης (παρών κείμενο) όσο και της «Αίτησης Χρήσης Πίστας – Υπεύθυνης Δήλωσης» (παρέχεται από το Σύλλογο).  Τα έγγραφα φέρουν την υπογραφή των χρηστών και φυλάσσονται στα γραφεία του Συλλόγου.

Στα πλαίσια της διάδοσης και προώθησης του αθλήματος της αναρρίχησης, η πίστα μπορεί να διατεθεί προς έμμισθη χρήση σε σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων (υποχρεωτική παρουσία προπονητή), αλλά και μεμονωμένα σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν μια φορά αναρρίχηση πριν γραφτούν (υποχρεωτική παρουσία προπονητή ή Έφορου Αναρρίχησης).  Απαιτείται η ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και της «Αίτησης Χρήσης Πίστας – Υπεύθυνης Δήλωσης» (δίνεται από το Σύλλογο), καθώς επίσης η παρουσία προπονητή ή η παρουσία ή Έφορου Αναρρίχησης (και επιπλέον ταυτόχρονη παρουσία συνοδού για ανήλικους). Η χρήση για σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων και άλλες ομάδες θα κοστολογείται ανά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης.   Όλες οι συνδρομές θεωρούνται έγκυρες και εκπρόθεσμες μόνο όταν προκαταβάλλονται, δηλαδή εξοφλούνται πριν την χρήση της πίστας.Χρήση για προπόνηση (υποχρεωτική παρουσία Έφορου Αναρρίχησης) :

Χρήστες :

   • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση.
   • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope) για προπόνηση, αφού ελεγχθούν από τον προπονητή (δωρεάν) και αφού λάβουν 4 ή 8 μαθήματα από τον προπονητή εφόσον κριθεί απαραίτητο (όχι δωρεάν).
   • Οι αθλήτριες/αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση.
   • Οι ανήλικες αθλήτριες/ανήλικοι αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για προπόνηση top-rope μόνο με την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους.
   • Τα στελέχη εκπαίδευσης της Ομοσπονδίας έχουν τη δυνατότητα άμισθης ατομικής χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση.

* Ωράριο λειτουργίας :

   • Δευτέρα , 18:00 έως 21:00 (τμήματα επικεφαλής, τμήματα top-rope)
   • Παρασκευή , κατόπιν ανακοίνωσης

** Κόστος ημερήσιας χρήσης : 

   • 3,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μόνο μέλη)Χρήση για εκμάθηση / βελτίωση (υποχρεωτική παρουσία προπονητή)

Χρήστες :

   • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για μαθήματα βελτίωσης.
   • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope) για μαθήματα βελτίωσης.
   • Οι αθλήτριες/αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για μαθήματα βελτίωσης.
   • Οι ανήλικες αθλήτριες/ανήλικοι αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για μαθήματα βελτίωσης μόνο με την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους.
   • Οι από 5 ετών και άνω ανήλικες/ανήλικοι τέκνα μελών του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για προπόνηση (top-rope) και μόνο με την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους.

* Ωράριο λειτουργίας :

   • Τετάρτη : 17:00 έως 19:00 (1ο γκρουπ)
   • Τετάρτη : 19:00 έως 21:00 (2ο γκρουπ)

** Κόστος ημερήσιας χρήσης : 

   • 5,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μόνο μέλη)
   • Δοκιμαστικό μόνο κατόπιν ραντεβού


Σημειώσεις:

* Οι μέρες και ώρες προσέλευσης θα δημοσιεύονται στο ημερολόγιο πίστας αναρρίχησης.
** Οι ετήσιες συνδρομές μέλους του Συλλόγου όπως και οι συνδρομές χρήσης πίστας εξοφλούνται εκ των προτέρων (στην αρχή της χρονιάς και στην αρχή της προπόνησης / μαθήματος), όχι εκ των υστέρων (στο τέλος).  Μέλη – χρήστες που έχουν εκκρεμείς συνδρομές και που δεν έχουν ενημερώσει, δε θα τους επιτραπεί η χρήση της πίστας σε ενδεχόμενη προσέλευσή τους.

 Προϋποθέσεις χρήσης :

  1. Ηλικία από 5 ετών και άνω.
  2. Εγγεγραμμένο και ταμειακός εντάξει μέλος του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, ή άλλου σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.Α.).
  3. Ανάγνωση των όρων χρήσης, υπογραφή βεβαίωσης ενημέρωσης και αποδοχής ρίσκου.
  4. Εγγραφή χρήσης, τοποθέτηση σε ανάλογο τμήμα και ανάλογη πληρωμή συνδρομής (με μαθήματα ή χωρίς).
  5. Έγκαιρη δήλωση παρουσίας/χρήσης της πίστας στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).
  6. Τήρηση ωραρίου, συνεπής προσέλευση και αποχώρηση από την πίστα.
  7. Σωστή χρήση της πίστας και του προσωπικού εξοπλισμού.
  8. Υπακοή στον «Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας» (ΦΕΚ).
  9. Υπακοή στους όρους χρήσης και στις συμβουλές/υποδείξεις του προπονητή και/ή του ή Έφορου Αναρρίχησης.
  10. Αναφορά οποιονδήποτε παραπόνων μόνο και αυστηρά στον Έφορο Αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).

 Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
  2. Ορειβατική ταυτότητα ή βεβαίωση μέλους από Σύλλογο όπου ανήκει.
  3. Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α. ή άλλης σχολής του εξωτερικού (εάν υπάρχει).
  4. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. .
  5. Κάρτα ασφάλισης ή βιβλιάριο ασφάλισης.
  6. Αίτηση Χρήσης Πίστας – Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από τον Σύλλογο).

 Αίτηση Χρήσης Πίστας – Υπεύθυνη Δήλωση :

Η συμμετοχή σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης, συνδέεται αναπόσπαστα με το ρίσκο του τραυματισμού, ή/και του θανάτου. Οι χρήστες της πίστας και του εξοπλισμού οφείλουν να ακολουθούν πιστά όλες τις τυπικές διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια, για να προστατεύονται από τυχόν τραυματισμό ή/και θάνατο. Παρόλα αυτά, είναι κατανοητό πως η απόλυτη ασφάλεια δεν εγγυάται. Παρά την προμελέτη και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν απρόοπτα γεγονότα. Μερικά από τα ρίσκα που σχετίζονται με τον τραυματισμό ή/και το θάνατο από την αναρρίχηση στην πίστα, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις:

  1. Συμβάντα που προκαλούνται από την πτώση από την πίστα και / ή από την πρόσκρουση με το έδαφος.
  2. Συμβάντα που προκαλούνται από τη σωματική επαφή με την πίστα, με τα πιασίματα (σταθερά ή μη), με τον εξοπλισμό κτλ.
  3. Συμβάντα που προκαλούνται από πτώση αντικειμένων, εξοπλισμού, πιασιμάτων, ή άλλων ατόμων – χρηστών της πίστας.
  4. Συμβάντα που προκαλούνται από την κακή χρήση, την κατάχρηση, ή την κακοποίηση του εξοπλισμού και της πίστας.
  5. Συμβάντα που προκαλούνται κατά την εκτέλεση κάποιας προπονητικής άσκησης από το ίδιο το σωματικό βάρος.

Οι χρήστες της πίστας και του εξοπλισμού οφείλουν να υπακούουν στους όρους χρήσης τόσο του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, όσο και του Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου όπως αυτοί ορίζονται από τον «Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας». Μερικοί από τους περιορισμούς που σχετίζονται με τους όρους χρήσης, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις:

  1. Δεν επιτρέπεται η ατομική χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.
  2. Δεν επιτρέπεται η ατομική χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση. Υποχρεωτική προϋπόθεση η λήψη μαθημάτων από τον προπονητή.
  3. Δεν επιτρέπεται η λανθασμένη, κακή, επικίνδυνη χρήση της πίστας αναρρίχησης. Ο προπονητής και/ή ο επιβλέπων μπορούν ανά πάσα στιγμή να διακόψουν τη χρήση οποιουδήποτε ατόμου.
  4. Δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.

  • Έφορος Αναρρίχησης : Ανδρέου Κωνσταντίνος
 • Προπονητής πίστας (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) : Πατουσιάς Αντώνης

 © Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας, Τμήμα Πίστας Αναρρίχησης