ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 ΕΟΣ Χαλκίδας / Αναρρίχηση  

 

Όροι χρήσης τεχνητής πίστας αναρρίχησης :

 Χρήστες :

Η χρήση της τεχνητής πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας από οποιονδήποτε, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, την βεβαίωση ενημέρωσης και την συναίνεση ρίσκου.  Τα κείμενα βρίσκονται δημοσιευμένα στην παρούσα σελίδα και τα αντίστοιχα έγγραφα φέρουν την υπογραφή των χρηστών και φυλάσσονται στα γραφεία του Συλλόγου.

  Στα πλαίσια της διάδοσης και προώθησης του αθλήματος της αναρρίχησης, η πίστα μπορεί να διατεθεί προς έμμισθη χρήση σε σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων (υποχρεωτική παρουσία πιστοποιημένου προπονητή), αλλά και μεμονωμένα σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν μια φορά αναρρίχηση πριν γραφτούν (υποχρεωτική παρουσία πιστοποιημένου προπονητή ή επιβλέπων πίστας).  Απαιτείται η ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, η βεβαίωση ενημέρωσης και η συναίνεση ρίσκου, καθώς επίσης η παρουσία πιστοποιημένου προπονητή ή η παρουσία επιβλέπων πίστας (και επιπλέον ταυτόχρονη παρουσία συνοδού για ανήλικους).

 

Τμήματα χρηστών :

 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση και/ή μαθήματα βελτίωσης, χωρίς υποχρεωτικό έλεγχο και χωρίς υποχρεωτικά μαθήματα.
 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, αλλά είναι επιπέδου 1, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση και/ή μαθήματα βελτίωσης, αφού υποχρεωτικά ελεγχθούν από τον πιστοποιημένο προπονητή (δωρεάν).
 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, αλλά είναι επιπέδου 2, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) για προπόνηση και/ή μαθήματα βελτίωσης, αφού υποχρεωτικά λάβουν 4 ή 8 μαθήματα από τον πιστοποιημένο προπονητή (όχι δωρεάν).
 • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων και είναι επιπέδου 3, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας μόνο με μαθήματα από τον πιστοποιημένο προπονητή και μόνο top-rope για προπόνηση με την παρουσία του επιβλέπων πίστας.
 • Οι αθλήτριες/αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για μαθήματα βελτίωσης μόνο με την παρουσία του πιστοποιημένου προπονητή της ομάδας τους, ή μόνο με την παρουσία επιβλέπων πίστας για προπόνηση top-rope.
 • Οι ανήλικες αθλήτριες/ανήλικοι αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας για μαθήματα βελτίωσης μόνο με την παρουσία του πιστοποιημένου προπονητή της ομάδας τους και την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους, ή για προπόνηση top-rope μόνο με την παρουσία επιβλέπων πίστας και την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους.
Επίπεδο 1 : Αναρριχητική δράση τουλάχιστον 10 χρόνων, ή ελεύθερη αναρρίχηση trad διαδρομών (μόνο φυσικές ασφάλειες) τουλάχιστον VI ου βαθμού UIAA, ή ελεύθερη αναρρίχηση sport διαδρομών τουλάχιστον 7a γαλλικού βαθμού.
Επίπεδο 2 : Αναρριχητική δράση τουλάχιστον 5 χρόνων, ή ελεύθερη αναρρίχηση trad διαδρομών (μόνο φυσικές ασφάλειες) τουλάχιστον ΙV ου βαθμού UIAA, ή ελεύθερη αναρρίχηση sport διαδρομών τουλάχιστον 6b+ γαλλικού βαθμού.
Επίπεδο 3 : Χωρίς καμία πρότερη εμπειρία.Κόστος χρήσης :

Η χρήση για σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων κτλ θα κοστολογείται ανά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης.   Όλες οι συνδρομές θεωρούνται έγκυρες και εκπρόθεσμες μόνο όταν προκαταβάλλονται, δηλαδή εξοφλούνται πριν την χρήση της πίστας.

Ημερήσια χρήση :

0,00€ , δοκιμαστικό για μια και μόνη φορά (μη-μέλη)
5,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μέλη)
10,00€ , προπόνηση με μάθημα (μέλη)

Μηνιαία χρήση :

20,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μέλη)
30,00€ , προπόνηση με μάθημα (μέλη)

 

Προϋποθέσεις χρήσης :

 1. Εγγεγραμμένο και ταμειακός εντάξει μέλος του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, ή άλλου σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.Α.).
 2. Ανάγνωση των όρων χρήσης, υπογραφή βεβαίωσης ενημέρωσης και αποδοχής ρίσκου.
 3. Εγγραφή χρήσης, τοποθέτηση σε ανάλογο τμήμα (επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3) και ανάλογη πληρωμή συνδρομής (με μαθήματα ή χωρίς).
 4. Έγκαιρη δήλωση παρουσίας/χρήσης της πίστας στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).
 5. Τήρηση ωραρίου, συνεπής προσέλευση και αποχώρηση από την πίστα.
 6. Σωστή χρήση της πίστας και του προσωπικού εξοπλισμού.
 7. Υπακοή στον “Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας” (ΦΕΚ).
 8. Υπακοή στους όρους χρήσης και στις συμβουλές/υποδείξεις του πιστοποιημένου προπονητή και/ή του επιβλέπων.
 9. Αναφορά οποιονδήποτε παραπόνων μόνο και αυστηρά στον επιβλέπων (και αυτός με τη σειρά του στον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 2. Ορειβατική ταυτότητα ή βεβαίωση μέλους από Σύλλογο όπου ανήκει.
 3. Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α. ή άλλης σχολής του εξωτερικού (εάν υπάρχει).
 4. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. .
 5. Κάρτα ασφάλισης ή βιβλιάριο ασφάλισης.
 6. Ιδιωτικό συμφωνητικό (δίνεται από τον Σύλλογο).

 

Ωράριο λειτουργίας πίστας για μαθήματα :

Δευτέρα , 16:00 έως 22:00

Ωράριο λειτουργίας πίστας για προπόνηση :

Τρίτη έως Παρασκευή , 16:00 έως 22:00

  

Βεβαίωση ενημέρωσης & συναίνεσης ρίσκου :

Οι κάτωθι γενικές πληροφορίες μαζί με όλο το γραπτό υλικό και τις προφορικές πληροφορίες, αφορούν την πρόσβαση στην αναρριχητική πίστα και την χρήση της.  Η συμμετοχή σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης, συνδέεται αναπόσπαστα με το ρίσκο τραυματισμού, ή και θανάτου.  Τα μέλη του συλλόγου θα ακολουθήσουν όλες τις τυπικές διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια, για να σας προστατέψουν από τυχόν τραυματισμό.  Παρόλα αυτά, η απόλυτη ασφάλειά σας δεν εγγυάται.  Παρά την προμελέτη και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν απρόοπτα γεγονότα.

Μερικά από τα ρίσκα που σχετίζονται με την αναρρίχηση στην πίστα, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις :

 1. Τραυματισμός από πτώση από την πίστα, ή από την επαφή με τα πιασίματα (σταθερά και μη), ή με το πάτωμα.
 2. Τραυματισμός που προέρχεται από πτώση αναρριχητών, ή αντικειμένων.
 3. Τραυματισμοί σε μορφή κοπών, ή εκδορών από την επαφή με την αναρριχητική πίστα.
 4. Τραυματισμοί που προκαλούνται από την χρήση του εξοπλισμού. Μπορεί να προκαλεστεί από την επαφή του εξοπλισμού με το σώμα, κακοποίηση, κατάχρηση ή κακή χρήση του εξοπλισμού κλπ.
 5. Τραυματισμός που προέρχεται καθώς εκτελείται κάποια άσκηση, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό
  προπόνησης ή ακόμα και το ίδιο σας το σωματικό βάρος.

Μερικοί από τους περιορισμούς που σχετίζονται με τον κανονισμό, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις :

 1. Απαγορεύεται η χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.
 2. Απαγορεύεται η ατομική χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση. Υποχρεωτική προϋπόθεση η λήψη μαθημάτων από τον προπονητή.
 3. Απαγορεύεται η κακή, λανθασμένη, επικίνδυνη χρήση της πίστας αναρρίχησης. Απαγορεύονται τα ακροβατικά.  Ο προπονητής και ο επιβλέπων μπορούν να διακόψουν τη χρήση.
 4. Οι χρήστες της πίστας αναρρίχησης υπακούν στους όρους χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου, όπως αυτοί ορίζονται από τον “Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας” (ΦΕΚ).
 5. Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.

 

Ως χρήστης του εξοπλισμού και της πίστας, οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες, την πολιτική, τις
διαδικασίες και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

Έχω διαβάσει και κατανοώ τις άνωθεν πληροφορίες. Κατανοώ ότι η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει
όλα τα πιθανά ρίσκα. Αναγνωρίζω και καταλαβαίνω ότι η χρήση της αναρριχητικής πίστας, μπορεί να με
εκθέσει σε τυχόν τραυματισμό. Δηλώνω ότι, έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι ότι η έκθεση είναι εθελοντική.

  

Επιβλέποντες καλής λειτουργίας & σωστής χρήσης :

Οι επιβλέποντες καλής λειτουργίας και σωστής χρήσης της τεχνητής πίστας αναρρίχησης, είναι μέλη του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας σε εθελοντική εργασία.  Ορίζονται από το Σύλλογο και ηγούνται της λίστας δηλωμένων αθλουμένων.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

 1. Έχουν ενημερωθεί για όλους τους πιθανούς κινδύνους από τον προπονητή και έχουν κατανοήσει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν για την έγκαιρη και έγκυρη πρόληψη.
 2. Δηλώνουν εγκαίρως στον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου), την μέρα παρουσίας τους στην πίστα ως επιβλέποντες και την λίστα αθλουμένων υπό την επίβλεψή τους.
 3. Παραλαμβάνουν από τον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης και παραδίδουν σε αυτόν τα κλειδιά της πίστας.
 4. Τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την πίστα.
 5. Παίρνουν γραπτές παρουσίες αθλουμένων τις οποίες παραδίδουν στον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης κάθε μέρα λειτουργίας (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου) και φροντίζουν για την μη-χρήση της πίστας από μη-δηλωμένα άτομα, εκτός αυτών που κάνουν το δοκιμαστικό της μιας και μόνης φοράς (προσθήκη στο παρουσιολόγιο).
 6. Περνούν σχοινιά top-rope σε όσους δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση (Σχολή Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.), ή δεν έχουν έγγραφη άδεια από τον πιστοποιημένο προπονητή, μην επιτρέποντας την αναρρίχηση επικεφαλής σε αυτούς.  Επιτρέπουν την αναρρίχηση επικεφαλής μόνο σε όσα μέλη έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση (Σχολή Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.), όσα μέλη είναι επιπέδου1, ή την απαραίτητη έγγραφη άδεια από τον πιστοποιημένο προπονητή.
 7. Είναι υπεύθυνοι για απώλεια και/ή καταστροφή υλικών.
 8. Παρατηρούν, επιπλήττουν, αποβάλουν (με αυτή την αυστηρή σειρά) μέλη που κάνουν κακή, ή λανθασμένη, ή επικίνδυνη χρήση της πίστας.  Απαγορεύει τα ακροβατικά, την κούνια ή οτιδήποτε δεν αφορά αναρρίχηση.
 9. Αναφέρουν στον έφορο τεχνητής πίστας αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου), τυχόν προβλήματα.
 10. Σε περίπτωση που η λίστα με τους επιβλέποντες και τους αθλούμενους δεν βρίσκεται στα χέρια του έφορου μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι της ημέρας προπόνησης, η προπόνηση αυτομάτως ακυρώνεται.

Ο Σύλλογος προσφέρει έκπτωση στην συνδρομή χρήσης της πίστας του επόμενου μήνα στους επιβλέποντες, ανάλογη της προσφοράς τους.

 

Έφορος Τεχνητής πίστας Αναρρίχησης :

 1. Τοιχοκολλάει όλους τους όρους χρήσης της πίστας, το ωράριο λειτουργίας & το κόστος χρήσης, όπως όλα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
 2. Ορίζει τους επιβλέποντες, ενημερώνει εγγράφως τον Σύλλογο σχετικά, παραδίδει – παραλαμβάνει σε αυτούς κλειδιά της πίστας.
 3. Ελέγχει μέσω της φυσικής του παρουσίας όλες τις προπονήσεις και ενημερώνεται από τους επιβλέποντες για οτιδήποτε αφορά παρουσίες, συνδρομές, νέα αιτήματα, τυχόν προβλήματα.  Σε περίπτωση απουσίας του, ενημερώνει γραπτώς το Δ.Σ. ή τον πρόεδρο για τον αντικαταστάτη του.
 4. Ελέγχει μέσω της φυσικής του παρουσίας όλα τα μαθήματα και ενημερώνεται από τον προπονητή για οτιδήποτε αφορά παρουσίες, συνδρομές, νέα αιτήματα, τυχόν προβλήματα.  Παραλαμβάνει αιτήσεις, αποδείξεις, συνδρομές, τις οποίες παραδίδει στον Ταμεία και στον Γενικό Γραμματέα.  Σε περίπτωση απουσίας του, ενημερώνει γραπτώς το Δ.Σ. ή τον πρόεδρο για τον αντικαταστάτη του.
 5. Κρατάει πλήρη έγγραφα στοιχεία, κάθε Πέμπτη αρχειοθετεί στον Ντοσιέ Τεχνητής Πίστας Αναρρίχησης αντίγραφα που αφορούν τη λειτουργία της πίστας, όπως παρουσιολόγια (μαθητευόμενων, προπονούμενων, επιβλέποντων), συνδρομές (εξοφλημένες ή οφειλούμενες) και αναλυτικό αριθμό μαθημάτων.
 6. Συνεργάζεται μόνιμα με τον Ταμεία και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να του ζητηθούν.
 7. Ενημερώνει γραπτώς τον λογιστή του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας κάθε τέλος του μήνα για τον αριθμό μαθημάτων που πιστώνονται ως έξτρα εργασία στον πιστοποιημένο προπονητή.
 8. Ενημερώνει γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα για την λειτουργία της πίστας, μέσω του αναλυτικού του αρχείου.
 9. Φροντίζει να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις μέρες και ώρες λειτουργίας της πίστας, σε διαφορετική περίπτωση τον πρόεδρο του Συλλόγου.

 

 • Επιβλέποντες : 

 • Έφορος Τεχνητής Πίστας Αναρρίχησης : Ζούσης Ανέστης

 • Πιστοποιημένος προπονητής πίστας : Ρίπης Περικλής

 • Σύλλογος : 22210 25230 ,22210 25279

 Συγγραφή : Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας