ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Όροι χρήσης πίστας αναρρίχησης :

 

Η χρήση από οποιονδήποτε της τεχνητής πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα του και καλείσαι να υπογράψεις.

 

Εκκρεμότητες :

Είσαι εγγεγραμμένο μέλος του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας (ή άλλου Σωματείου-μέλους της Ε.Ο.Ο.Α.).  Είσαι ταμειακός εντάξει, με τακτοποιημένες τις ετήσιες και μηνιαίες συνδρομές σου.

 

Ευθύνη :

Γνωρίζεις τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχεις. Αναλαμβάνεις ατομικά την ευθύνη της χρήσης της πίστας, αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει, καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά σου.  Οι υπεύθυνοι πίστας έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

 

Δυνατότητα :

Διαθέτεις τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη χρήση της εγκατάστασης αυτής και έχεις λάβει υπόψιν σου το μηνιαίο κόστος, αλλά και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λειτουργεί η πίστα.  Είσαι κάτοχος βεβαίωσης επιτυχής παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων από την Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.Α.).  Σε διαφορετική περίπτωση, ο πιστοποιημένος προπονητής θα ελέγξει τις ικανότητές σου και αν αυτός το κρίνει απαραίτητο, θα πρέπει να παρακολουθήσεις κάποια μαθήματα ασφαλούς χρήσης της εγκατάστασης.

 

Απαιτήσεις :

Παραιτείσαι από κάθε απαίτησή σου, τόσο κατά του διαχειριστή, του προπονητή, όσο και κατά του υπεύθυνου πίστας, την οποία χρησιμοποιείς.

 

Αλλαγές :

Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στον υπεύθυνο πίστας, στον προπονητή, στις ώρες λειτουργίας και στο μηνιαίο κόστος χρήσης που δημοσιεύεται.

 

Υπεύθυνοι :

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας της πίστας έχουν το δικαίωμα να ματαιώσουν την προγραμματισμένη ημέρα προπόνησης, εάν κατά την κρίση τους οι εγκαταστάσεις δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των μελών. Επίσης, δικαιούνται να αποκλείσουν άτομο ή άτομα, που κατά την κρίση τους δεν πληρούν τους όρους ασφάλειας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλο εξοπλισμό, ελλιπή ικανότητα χρήσης της εγκατάστασης, ανυπακοή κτλ).

 

Ώρες χρήσης :

Οι ώρες χρήσης της πίστας ορίζονται στην αρχή κάθε σεζόν (Σεπτέμβριο), σε συνεργασία με τον ΔΟΑΠΠΕΧ.

 

Μηνιαία συνδρομή  :

Η μηνιαία συνδρομή ορίζεται αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την απλή χρήση και την χρήση με μαθήματα αναρρίχησης από πιστοποιημένο προπονητή.

 

Επιδείξεις :

Στα πλαίσια της διάδοσης και προώθησης του αθλήματος της αναρρίχησης, η πίστα διατίθεται προς χρήση σε σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων, αλλά και μεμονωμένα σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν μια φορά πριν γραφτούν.  Απαιτείται αποδοχή των όρων χρήσης, καθώς επίσης η παρουσία υπεύθυνου πίστας ή προπονητή.  Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος εξετάζεται και καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.

 

 

 

Συγγραφή : Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας