ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 ΕΟΣ Χαλκίδας / Αναρρίχηση  

 

Όροι χρήσης τεχνητής πίστας αναρρίχησης :

 Γενικές πληροφορίες :

Η χρήση από οποιονδήποτε της τεχνητής πίστας αναρρίχησης του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, σημαίνει ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτής, την βεβαίωση ενημέρωσης και την συναίνεση ρίσκου.  Βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και φέρουν την υπογραφή τα αντίστοιχα έγγραφα στα γραφεία του Συλλόγου.

 

Τμήματα χρηστών :

  • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής) χωρίς έλεγχο και χωρίς μαθήματα.
  • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, αλλά είναι επιπέδου 1, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής), αφού ελεγχθούν από τον πιστοποιημένο προπονητή (δωρεάν).
  • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων, αλλά είναι επιπέδου 2, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας (top-rope ή επικεφαλής), αφού λάβουν 4 ή 8 μαθήματα από τον πιστοποιημένο προπονητή (όχι δωρεάν).
  • Όσα μέλη του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) δεν είναι απόφοιτοι Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων και είναι επιπέδου 3, έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας μόνο με μαθήματα από τον πιστοποιημένο προπονητή.
  • Οι αθλήτριες/αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας μόνο με την παρουσία του πιστοποιημένου προπονητή της ομάδας τους.
  • Οι ανήλικες αθλήτριες/ανήλικοι αθλητές του Συλλόγου (ή άλλου Συλλόγου της Ομοσπονδίας) έχουν τη δυνατότητα έμμισθης χρήσης της πίστας μόνο με την παρουσία του πιστοποιημένου προπονητή της ομάδας τους και την ταυτόχρονη παρουσία του κηδεμόνα τους.

 

Στα πλαίσια της διάδοσης και προώθησης του αθλήματος της αναρρίχησης, η πίστα μπορεί να διατεθεί προς έμμισθη χρήση σε σχολικές τάξεις, εταιρείες εναλλακτικών δραστηριοτήτων, αλλά και μεμονωμένα σε ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν μια φορά αναρρίχηση πριν γραφτούν.  Απαιτείται η ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, η βεβαίωση ενημέρωσης και η συναίνεση ρίσκου, καθώς επίσης η παρουσία πιστοποιημένου προπονητή (και συνοδού για ανήλικους).

 

Επίπεδο 1 : Συνεχή αναρριχητική δράση τουλάχιστον 10 χρόνων, ή ελεύθερη αναρρίχηση trad διαδρομών (μόνο φυσικές ασφάλειες) τουλάχιστον VI ου βαθμού, ή ελεύθερη αναρρίχηση sport διαδρομών τουλάχιστον 7a γαλλικού βαθμού.
Επίπεδο 2 : Συνεχή αναρριχητική δράση τουλάχιστον 5 χρόνων, ή ελεύθερη αναρρίχηση trad διαδρομών (μόνο φυσικές ασφάλειες) τουλάχιστον ΙV ου βαθμού, ή ελεύθερη αναρρίχηση sport διαδρομών τουλάχιστον 6b+ γαλλικού βαθμού.
Επίπεδο 3 : Χωρίς καμία πρότερη εμπειρία.

 Προϋποθέσεις χρήσης :

  1. Εγγεγραμμένο και ταμειακός εντάξει μέλος του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, ή άλλου σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.Α.).
  2. Ανάγνωση των όρων χρήσης, υπογραφή βεβαίωσης ενημέρωσης και αποδοχής ρίσκου.
  3. Εγγραφή χρήσης, τοποθέτηση σε ανάλογο τμήμα (επίπεδο 1, επίπεδο 2, επίπεδο 3) και ανάλογη πληρωμή συνδρομής (με μαθήματα ή χωρίς).
  4. Έγκαιρη δήλωση παρουσίας/χρήσης της πίστας στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).
  5. Τήρηση ωραρίου, συνεπής προσέλευση και αποχώρηση από την πίστα.
  6. Σωστή χρήση της πίστας και του προσωπικού εξοπλισμού.
  7. Υπακοή στον “Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας” (ΦΕΚ).
  8. Υπακοή στους όρους χρήσης και στις συμβουλές/υποδείξεις του προπονητή και/ή του επιβλέπων.
  9. Αναφορά οποιονδήποτε παραπόνων μόνο (και αυστηρά) στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στη γραμματεία του Συλλόγου).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
  2. Ορειβατική ταυτότητα ή βεβαίωση μέλους από Σύλλογο όπου ανήκει.
  3. Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α. ή άλλης σχολής του εξωτερικού (εάν υπάρχει).
  4. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο..
  5. Κάρτα ασφάλισης ή βιβλιάριο ασφάλισης.
  6. Ιδιωτικό συμφωνητικό (δίνεται από τον Σύλλογο).

 

Ωράριο λειτουργίας πίστας για μαθήματα :

Δευτέρα , 18:30 έως 22:00

Ωράριο λειτουργίας πίστας για προπόνηση :

Τρίτη έως Παρασκευή , 18:30 έως 22:00

 Βεβαίωση ενημέρωσης & συναίνεσης ρίσκου :

Οι κάτωθι γενικές πληροφορίες μαζί με όλο το γραπτό υλικό και τις προφορικές πληροφορίες, αφορούν την πρόσβαση στην αναρριχητική πίστα και την χρήση της.  Η συμμετοχή σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης, συνδέεται αναπόσπαστα με το ρίσκο τραυματισμού, ή και θανάτου.  Τα μέλη του συλλόγου θα ακολουθήσουν όλες τις τυπικές διαδικασίες που αφορούν την ασφάλεια, για να σας προστατέψουν από τυχόν τραυματισμό.  Παρόλα αυτά, η απόλυτη ασφάλειά σας δεν εγγυάται.  Παρά την προμελέτη και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, υπάρχει η πιθανότητα να συμβούν απρόοπτα γεγονότα.

Μερικά από τα ρίσκα που σχετίζονται με την αναρρίχηση στην πίστα, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις :

  1. Τραυματισμός από πτώση από την πίστα, ή από την επαφή με τα πιασίματα (σταθερά και μη), ή με το πάτωμα.
  2. Τραυματισμός που προέρχεται από πτώση αναρριχητών, ή αντικειμένων.
  3. Τραυματισμοί σε μορφή κοπών, ή εκδορών από την επαφή με την αναρριχητική πίστα.
  4. Τραυματισμοί που προκαλούνται από την χρήση του εξοπλισμού. Μπορεί να προκαλεστεί από την επαφή του εξοπλισμού με το σώμα, κακοποίηση, κατάχρηση ή κακή χρήση του εξοπλισμού κλπ.
  5. Τραυματισμός που προέρχεται καθώς εκτελείται κάποια άσκηση, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό
    προπόνησης ή ακόμα και το ίδιο σας το σωματικό βάρος.

Μερικοί από τους περιορισμούς που σχετίζονται με τον κανονισμό, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις παρακάτω καταστάσεις :

  1. Απαγορεύεται η χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο, οποιαδήποτε ώρα, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.
  2. Απαγορεύεται η ατομική χρήση της πίστας αναρρίχησης από οποιοδήποτε άτομο δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση. Υποχρεωτική προϋπόθεση η λήψη μαθημάτων από τον προπονητή.
  3. Απαγορεύεται η κακή, λανθασμένη, επικίνδυνη χρήση της πίστας αναρρίχησης. Απαγορεύονται τα ακροβατικά.  Ο προπονητής και ο επιβλέπων μπορούν να διακόψουν τη χρήση.
  4. Οι χρήστες της πίστας αναρρίχησης υπακούν στους όρους χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου, όπως αυτοί ορίζονται από τον “Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας” (ΦΕΚ).
  5. Απαγορεύεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση, χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.

 

Ως χρήστης του εξοπλισμού και της πίστας, οφείλετε να ακολουθείτε τους κανόνες, την πολιτική, τις
διαδικασίες και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

Έχω διαβάσει και κατανοώ τις άνωθεν πληροφορίες. Κατανοώ ότι η παραπάνω λίστα δεν περιλαμβάνει
όλα τα πιθανά ρίσκα. Αναγνωρίζω και καταλαβαίνω ότι η χρήση της αναρριχητικής πίστας, μπορεί να με
εκθέσει σε τυχόν τραυματισμό. Δηλώνω ότι, έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι ότι η έκθεση είναι εθελοντική.

 Επιβλέποντες καλής λειτουργίας & σωστής χρήσης :

Οι επιβλέποντες καλής λειτουργίας και σωστής χρήσης της τεχνητής πίστας αναρρίχησης, είναι μέλη του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας σε εθελοντική εργασία.  Ορίζονται από το Σύλλογο και ηγούνται της λίστας δηλωμένων αθλουμένων.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

  1. Έχουν ενημερωθεί για όλους τους πιθανούς κινδύνους από τον προπονητή και έχουν κατανοήσει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν.
  2. Δηλώνουν εγκαίρως στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου), την μέρα παρουσίας τους στην πίστα ως επιβλέποντες.
  3. Δηλώνουν εγκαίρως στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου), την λίστα αθλουμένων υπό την επίβλεψή τους.
  4. Παραλαμβάνουν από τον έφορο αναρρίχησης και παραδίδουν σε αυτόν τα κλειδιά της πίστας.
  5. Τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από την πίστα.
  6. Παίρνουν παρουσίες αθλουμένων και φροντίζουν για την μη-χρήση της πίστας από μη-δηλωμένα άτομα.
  7. Περνούν σχοινιά top-rope σε όσους δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, μην επιτρέποντας την αναρρίχηση επικεφαλής σε αυτούς.
  8. Επιτρέπουν την αναρρίχηση επικεφαλής μόνο σε όσα μέλη έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση (Σχολή Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.), ή την απαραίτητη έγγραφη άδεια από τον προπονητή.
  9. Είναι υπεύθυνοι για απώλεια και/ή καταστροφή υλικών.
  10. Παρατηρούν, επιπλήττουν, αποβάλουν (με αυτή την αυστηρή σειρά) μέλη που κάνουν κακή ή λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση της πίστας.
  11. Αναφέρουν στον έφορο αναρρίχησης (και αυτός με τη σειρά του στην γραμματεία του Συλλόγου), τυχόν προβλήματα.
  12. Σε περίπτωση που η λίστα με τους επιβλέποντες και τους αθλούμενους δεν βρίσκεται στο Σύλλογο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της ημέρας προπόνησης, η προπόνηση αυτομάτως ακυρώνεται.
  13. Ο Σύλλογος προσφέρει έκπτωση στην συνδρομή χρήσης της πίστας του επόμενου μήνα στους επιβλέποντες, ανάλογη της προσφοράς τους.


Κόστος :

Ημερήσια χρήση :

0,00€ , δοκιμαστικό (μη-μέλη)
5,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μέλη)
10,00€ , προπόνηση με μάθημα (μέλη)

Μηνιαία χρήση :

20,00€ , προπόνηση χωρίς μάθημα (μέλη)
30,00€ , προπόνηση με μάθημα (μέλη)Σημείωση :

Σε περίπτωση οποιονδήποτε προβλημάτων, η σειρά αρμόδιων-αποδεκτών που τηρείται είναι :

επιβλέπων -> έφορος αναρρίχησης -> γραμματεία Συλλόγου -> Δ.Σ..

 Συγγραφή : Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας