ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΣΤΟΝ Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ :

Εάν ενδιαφέρεστε να αιτηθείτε την εγγραφή σας ως νέου μέλους στον ορειβατικό σύλλογο της Χαλκίδας, χρειάζονται τρία (3) βήματα.

  1. Να ενημερωθείτε για το καταστατικό μας και τις προϋποθέσεις/όρους συμμετοχής στις δραστηριότητές μας.
  2. Να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.
  3. Να καταβάλετε το ποσό των 18,00€.


1. Καταστατικό και προϋποθέσεις/όροι συμμετοχής στις δραστηριότητες

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε και κατανοήσετε τον τρόπο κάτω από τον οποίο λειτουργεί το σωματείο μας, μέσω των παρακάτω εγγράφων :2. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής :

Πατήστε για μεγέθυνση / κατέβασμα3. Κόστος εγγραφής – συνδρομής :

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε (στα γραφεία μας, ή μέσω email) το ποσό των 18,00€, το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος εγγραφής και στο κόστος ετήσιας συνδρομής.

  • 3,00€ αντιστοιχούν στο κόστος εγγραφής και είναι εφάπαξ (το καταβάλετε μόνο μια φορά)
  • 15,00€ αντιστοιχούν στο κόστος ετήσιας συνδρομής (το καταβάλετε κάθε αρχή του έτους)

Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας είναι :

  • Τράπεζα : ALPHA BANK
    Αριθμός λογαριασμού Alpha Bank : 200002101158333
    Αριθμός λογαριασμού IBAN : GR10 0140 2000 2000 0210 1158 333


Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας