ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Διοίκηση Ε.Ο.Σ.Χαλκίδας :Ο Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας είναι ένας από τους παλαιότερους ορειβατικούς συλλόγους της χώρας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1937. Αποτελεί μη-κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες και κάτω από διαφανείς δημοκρατικές δομές και διαδικασίες.

Το ανώτερο όργανο του συλλόγου είναι τα μέλη του, τα οποία μέσω των Γενικών Συνελεύσεων χαράσσουνε την πορεία που ακολουθείται από τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.Στην παρούσα κατηγορία θα βρείτε :