ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Το Σωματείο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου της Χαλκίδας