ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ :

Άνθρωποι που πέρασαν από το σύλλογο και άφησαν το στίγμα τους, είτε μέσω της προσφοράς τους και/ή μέσω των επιτευγμάτων τους.  Τους ευχαριστούμε.