ΑΘΛΗΤΙΚΗ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ :

Στην παρούσα κατηγορία μπορείτε να βρείτε όσες πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με την αθλητική (αγωνιστική) αναρρίχηση του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας και να προχωρήσετε στην εγγραφή σας.  Αναλυτικά θα βρείτε:Υποστηρικτές ομάδας αγωνιστικής αναρρίχησης Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας για το 2019

IBEX Climbing Holds

The Wall Sports Climbing Center© Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας