ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αρχηγός αγωνιστικής αναρρίχησης Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας