ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Προπονητής αγωνιστικής αναρρίχησης Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας