ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ :

 

Εάν ενδιαφέρεστε να ανανεώσετε την ετήσια συνδρομή μέλους σας στον ορειβατικό σύλλογο της Χαλκίδας, χρειάζονται τρία (3) βήματα:

 1. Να ενημερωθείτε για το ποσό που αντιστοιχεί στις εκκρεμείς οικονομικές οφειλές σας.
 2. Να καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στις εκκρεμείς οικονομικές οφειλές σας μέσω επίσκεψης στα γραφεία μας ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
 3. Να μας αποστείλετε σχετικό e-mail (σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης)


1. Ενημέρωση για τις οφειλές

Για να ενημερωθείτε για τις εκκρεμείς οικονομικές σας οφειλές, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του συλλόγου μας, μέσω της επίσκεψής σας στα γραφεία μας τις μέρες και ώρες που είναι ανοιχτά στο κοινό, μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail. Λεπτομέρειες για τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να δείτε στην ενότητα «Επικοινωνία». Για την ορθή ενημέρωσή σας παρέχονται διευκρινήσεις, όπως αυτές προκύπτουν από το Καταστατικό μας και από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευκρινήσεις:

  • Η ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του τρέχοντος έτους θεωρείται εκκρεμής από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και θα πρέπει να καταβάλλεται το συντομότερο δυνατό.
  •  Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής παύει μόνο όταν πραγματοποιηθεί παραίτηση1, διαγραφή2 ή παύση3 του μέλους.
  • Εάν σήμερα οι ανεξόφλητες ετήσιες συνδρομές είναι περισσότερες της μιας και δεν έχει μεσολαβήσει παραίτηση1, διαγραφή2 ή παύση3 του μέλους, θεωρούνται όλες εκκρεμείς και οφείλουν να καταβληθούν.
  • Εάν σήμερα οι ανεξόφλητες ετήσιες συνδρομές είναι περισσότερες της μιας και έχει μεσολαβήσει παραίτηση1, διαγραφή2 ή παύση3 του μέλους, θεωρούνται εκκρεμείς όσες ετήσιες συνδρομές είναι ανεξόφλητες πριν τη μεσολάβηση και οφείλουν να καταβληθούν πριν την επανεγγραφή4.
  • Εάν σήμερα η ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους δεν έχει καταβληθεί, στερείστε δικαιώματος συμμετοχής τόσο στις δράσεις και δραστηριότητές μας όσο και στη χρήση των εγκαταστάσεών μας (Εντευκτήριο, Καταφύγιο & Πίστα Αναρρίχησης). Δεν στερείστε δικαιώματος ενεργούς συμμετοχής σας στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
1. Αίτηση παραίτησης μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο κάθε έτους και μόνο με εξοφλημένες όλες τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις
2. Διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή των Πειθαρχικών οργάνων
3. Παύση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Αίτηση επανεγγραφής μπορεί να υποβληθεί εγγράφως οποιαδήποτε στιγμή και μόνο με εξοφλημένες όλες τις παλαιές οικονομικές οφειλές


2. Καταβολή ετήσιας συνδρομής :

Μετά την ενημέρωσή σας από την Γραμματεία για τις εκκρεμείς οικονομικές σας οφειλές, παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την καταβολή αυτών, όπου:

 • 15,00€ αντιστοιχούν στο κόστος της ετήσιας συνδρομής (για περισσότερα του ενός έτη, αντιστοιχεί το ίδιο ποσό επί τον αριθμό των ετών)

Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό μέσω της επίσκεψής σας στα γραφεία μας τις μέρες και ώρες που είναι ανοιχτά στο κοινό και που μπορείτε να δείτε στην ενότητα «Επικοινωνία». Εναλλακτικά να μεταφέρετε χρήματα μέσω τραπεζικής συναλλαγής, όπου θα πρέπει ως αιτιολογία να βάλετε το ονοματεπώνυμό σας και προσοχή! σε περίπτωση που μεταφέρετε τα χρήματα από άλλη τράπεζα, τα έξοδα προμηθειών / εξόδων της μεταφοράς χρημάτων βαραίνουν αποκλειστικά εσάς.

Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας είναι :

 • Τράπεζα : ALPHA BANK
  Αριθμός λογαριασμού τράπεζας : 200002101158333
  Αριθμός λογαριασμού IBAN : GR10 0140 2000 2000 0210 1158 333


3. Ενημερωτικό email :

Για την ολοκλήρωση της ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής σας στον Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας και σε περίπτωση που η επίσκεψή σας στα γραφεία μας είναι δύσκολη, θα χρειαστεί να αποστείλετε ένα email με θέμα «Ανανέωση Συνδρομής» και να συμπεριλάβετε συνημμένο το αποδεικτικό τραπεζικής μεταφοράς.© Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας