Τα πρώτα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας

της 1ης περιόδου έως την Γερμανική Κατοχή :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1936 – 1940

4ο. 24/02/1940 (διεκόπη από την κατοχή)

1. Πίσχινας Δημήτριος Πρόεδρος
2. Δράκος Φιλοκλής Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντάκης Νικηφόρος Γενικός Γραμματέας
4. Μήλιος Παντελής Ταμίας
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Έφορος
6. Καμπάνης Νικόλαος Σύμβουλος
7. Νικολάου Μιχαήλ Σύμβουλος

3ο. 16/01/1939 – 23/02/1940

1. Πίσχινας Δημήτριος Πρόεδρος
2. Κωνσταντάκης Νικηφόρος Αντιπρόεδρος
3. Βάκης Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας
4. Αναστασίου Εμμανούηλ Ταμίας
5. Βαϊμάκης Ιωάννης Έφορος
6. Καμπάνης Νικόλαος Σύμβουλος
7. Νικολάου Μιχαήλ Σύμβουλος

2ο. 23/01/1938 – 15/01/1939

1. Καμπάνης Νικόλαος Πρόεδρος
2. Χαϊνάς Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Βαϊμάκης Ιωάννης Ταμίας
5. Πίσχινας Δημήτριος Έφορος
6. Βάκης Κωνσταντίνος Σύμβουλος
7. Αθανασίου Παρασκευάς Σύμβουλος

1ο. 20/12/1936 – 22/01/1938 (προσωρινή διοικούσα επιτροπή)

1. Καψαλόπουλος Παύλος Πρόεδρος
2. Αθανασίου Παρασκευάς Αντιπρόεδρος
3. Νικολάου Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας
4. Χαλβατζής Αλέκος Ταμίας
5. Κωνσταντάκης Νικηφόρος Έφορος
6. Χαϊνάς Γεώργιος Σύμβουλος
7. Οβαδίας Σόλων Σύμβουλος