ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Περίοδοι αγωνιστικής τοξοβολίας της ομάδας του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, προγράμματα – αποτελέσματα