ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Το σύνολο των πεποιθήσεων που καθορίζουν τη στάση και τη δράση μας

02/08/2016

Η Διακήρυξη του Τυρόλου

Διακήρυξη του Τυρόλου , U.I.A.A. 2002 : Για την Καλύτερη Άσκηση των Αθλημάτων του Βουνού «Διευρύνατε τα όριά σας, αναπτερώστε το ηθικό σας και στοχεύστε προς […]