Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο

του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας :

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2018 – σήμερα
05/03/2020 – σήμερα (μετά την αναδιάρθρωση)
01. Μπαλτάς Αναστάσιος Πρόεδρος & έφορος ορειβασίας
02. Ζούσης Ανέστης Αντιπρόεδρος & έφορος χιονοδρομίας
03. Λοβέρδος Γεώργιος Γενικός Γραμματέας & έφορος περιβάλλοντος
04. Μέτσιος Μιλτιάδης – Αναστάσιος Ταμίας
05. Καραμπατσόλης Φαίδων Έφορος εξορμήσεων & παιδικής ομάδας
06. Σπυριδάκης Παναγιώτης Έφορος καταφυγίου
07. Κοκκίνης Σταύρος Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
08. Ρούσαλης Γεώργιος Έφορος αναρρίχησης (βράχου & αγωνιστικής)
09. Παπουλάκης Ζαχαρίας Έφορος υλικών Α’
10. Σερρέκας Γεώργιος Έφορος υλικών Β’
11. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος Έφορος τεχνητής πίστας αναρρίχησης
01/04/2018 – 04/03/2020 (πριν την αναδιάρθρωση)
1. Μπαλτάς Αναστάσιος Πρόεδρος & έφορος ορειβασίας
2. Λοβέρδος Γεώργιος Αντιπρόεδρος & έφορος περιβάλλοντος & έφορος τοξοβολίας
3. Χατζηησαϊα Βασιλική Γενικός Γραμματέας & έφορος εκδηλώσεων
4. Μέτσιος Μιλτιάδης – Αναστάσιος Ταμίας
5. Καραμπατσόλης Φαίδων Έφορος εξορμήσεων & παιδικής ομάδας
6. Σπυριδάκης Παναγιώτης Έφορος καταφυγίου
7. Κοκκίνης Σταύρος Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
8. Ρούσαλης Γεώργιος Έφορος αναρρίχησης βράχου
9. Ζούσης Ανέστης Έφορος αγωνιστικής αναρρίχησης & χιονοδρομίας
10. Παπουλάκης Ζαχαρίας Έφορος υλικών Α’
11. Σερρέκας Γεώργιος Έφορος υλικών Β’
12. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος Έφορος τεχνητής πίστας αναρρίχησης