ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ :

Το ορειβατικό μας καταφύγιο ανοίγει μόνον κατόπιν αίτησης κράτησης και δεν έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως καφετέρια – εστιατόριο.  Το παρόν ημερολόγιο ενημερώνει ηλεκτρονικά τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις διαθέσιμες ημέρες για αίτηση κράτησης ή για απλή επίσκεψη, όπως επίσης δημοσιεύει τις μετά από έλεγχό μας αποδεχόμενες αιτηθείσες κρατήσεις.  Παρακαλείστε όπως ενημερωθείτε για τον «Εξωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» και τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας», κατόπιν μπορείτε να αιτηθείτε την κράτησή σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Αίτησης Κράτησης».

 

Προσοχή στις μέρες που εμφανίζονται στο παρόν Ημερολόγιο, καθώς:

  • Όπου βλέπετε «Διημέρευση» το καταφύγιο δε θα είναι ανοικτό εκείνο το βράδυ για διανυκτέρευση
  • Όπου βλέπετε «Διανυκτέρευση», η πρώτη ημέρα της κράτησης λογίζεται ως ημέρα άφιξης με διανυκτέρευση ενώ η τελευταία ημέρα (ασχέτως εάν υπάρχουν ενδιάμεσες μέρες κράτησης και πόσες) λογίζεται ως ημέρα αποχώρησης χωρίς διανυκτέρευση (δε θα είναι ανοικτό το καταφύγιο το βράδυ)

Εάν για οποιονδήποτε λόγο το παρόν ημερολόγιο δεν σας εμφανίζεται, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

 © Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας