ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΔΙΡΦΥΟΣ :

Το ορειβατικό μας καταφύγιο ανοίγει μόνον κατόπιν αίτησης κράτησης και δεν έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως καφετέρια – εστιατόριο.  Το παρόν ημερολόγιο ενημερώνει ηλεκτρονικά τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις διαθέσιμες ημέρες για αίτηση κράτησης ή για απλή επίσκεψη, όπως επίσης δημοσιεύει τις μετά από έλεγχό μας αποδεχόμενες αιτηθείσες κρατήσεις.  Παρακαλείστε όπως ενημερωθείτε για τον «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» και τον «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», κατόπιν μπορείτε να αιτηθείτε την κράτησή σας ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη «ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ».

Εάν για οποιονδήποτε λόγο το παρόν ημερολόγιο δεν σας εμφανίζεται, μπορείτε να το βρείτε εδώ.

 

 © Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας