ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ετήσιες αναρριχητικές δράσεις αναρριχητών-μελών του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας