ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (11η τροποποίηση)

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να δείτε το ισχύον Καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε νομίμως την 22 Δεκεμβρίου 2022 ώστε να εναρμονιστεί με τον νέο αθλητικό νόμο.

 

 Copyright : © Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας