Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας

της 5ης περιόδου :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 – χθες
03/03/2020 – 27/06/2021
1. Μπαλτάς Αναστάσιος Πρόεδρος & έφορος ορειβασίας
2. Ζούσης Ανέστης Αντιπρόεδρος & έφορος χιονοδρομίας
3. Λοβέρδος Γεώργιος (παραιτήθηκε Χατζηησαϊα Βασιλική από 03/03/2020) Γενικός Γραμματέας
4. Μέτσιος Μίλτος Ταμίας
5. Καραμπατσόλης Φαίδων Έφορος εξορμήσεων & παιδικής ομάδας
6. Κοκκίνης Σταύρος Έφορος μονοπατιών
7. Ρούσαλης Γεώργιος Έφορος αναρρίχησης
8. Σπυριδάκης Παναγιώτης (παραιτήθηκε από 18/11/2020) Έφορος καταφυγίου
9. Παπουλάκης Ζαχαρίας Έφορος υλικών
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος Έφορος πίστας αναρρίχησης
Σερρέκας Γεώργιος Έφορος καταφυγίου
01/04/2018 – 03/03/2020
1. Μπαλτάς Αναστάσιος Πρόεδρος & Έφορος ορειβασίας
2. Λοβέρδος Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Χατζηησαϊα Βασιλική Γενική Γραμματέας & Έφορος τοξοβολίας
4. Μέτσιος Μίλτος Ταμίας
5. Καραμπατσόλης Φαίδων Έφορος εξορμήσεων & παιδικής ομάδας
6. Κοκκίνης Σταύρος Έφορος μονοπατιών
7. Ζούσης Ανέστης Έφορος αγωνιστικής αναρρίχησης & χιονοδρομίας
8. Σπυριδάκης Παναγιώτης Έφορος καταφυγίου
9. Ρούσαλης Γεώργιος Έφορος αναρρίχησης βράχου
14/02/2016 – 01/04/2018
1. Πατσουράκης Μηνάς (παραιτήθηκε από 13/03/2018) Πρόεδρος & Έφορος τοξοβολίας
2. Χολέβας Γεώργιος (παραιτήθηκε από 01/03/2018) Αντιπρόεδρος
3. Μπαλτάς Αναστάσιος Γενικός Γραμματέας
4. Σιβιλλία Μαρδίτσα (παραιτήθηκε από 03/03/2018) Ταμίας
5. Σαλάτας Ηλίας (παραιτήθηκε 25/02/2018) Έφορος Ορειβασίας & Εξορμήσεων
6. Καραμπατσόλης Φαίδων Έφορος καταφυγίου, περιβάλλοντος & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
7. Χατζηησαϊα Βασιλική Έφορος εκδηλώσεων
8. Αλεξίου Ηλίας (παραιτήθηκε 06/03/2018) Έφορος υλικών
9. Ρούσσος Νικόλαος (παραιτήθηκε 13/03/2018) Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
10. Κοκκίνης Σταύρος (ανέλαβε 08/03/2018) Έφορος Αναρρίχησης
11. Δεμερούτης Αστέρης (ανέλαβε 08/03/2018) Σύμβουλος
Παπαϊωάννου Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας
25/09/2014 – 14/02/2016
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Σιβιλλία Μαρδίτσα Ταμίας
5. Αλεξίου Ευάγγελος Έφορος ορειβασίας
6. Σαλάτας Ηλίας Έφορος αναρρίχησης
7. Πατσουράκης Μηνάς Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
8. Παπαϊωάννου Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας
9. Χατζηησαϊα Βασιλική Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
10. Κούνας Κωνσταντίνος Ανάδειξης ορεινού όγκου & προστασίας περιβάλλοντος
11. Ρούσσος Νικόλαος Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
26/02/2013 – 25/09/2014
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Α’
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Σιβιλλία Μαρδίτσα Ταμίας
5. Κάτρης Ευάγγελος Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
6. Πατσουράκης Μηνάς Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
7. Παπαϊωάννου Αναστάσιος Έφορος ποδηλασίας
8. Αλεξίου Ευάγγελος Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
9. Κούνας Κωνσταντίνος Ανάδειξης ορεινού όγκου & προστασίας περιβάλλοντος
29/05/12 – 26/02/2013
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος Α’
3. Κούκης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Β’
4. Κάτρης Ευάγγελος Γενικός Γραμματέας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
6. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
7. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
8. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
9. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας
18/10/2011 – 29/05/2012
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ειδικός Γραμματέας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος αναρρίχησης
6. Καραγκούνη Χριστίνα Έφορος ορειβασίας & χιονοδρομίας
7. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
8. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
9. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
10. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας
13/01/2011 – 18/10/2011
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ταμίας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος αναρρίχησης
6. Ρούσης Νικόλαος Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης Β’
7. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
8. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
9. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
10. Καραγκούνη Χριστίνα Έφορος χιονοδρομίας
11. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας
01/03/2010 – 13/01/2011
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ταμίας
5. Κολέτσιος Αθανάσιος Έφορος ορειβασίας
6. Ρίπης Ιωάννης Έφορος αναρρίχησης Α’
7. Ρούσης Νικόλαος Έφορος αναρρίχησης Β’
8. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταγραφής & συντήρησης μονοπατιών
9. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος καταφυγίου, υλικών & εγκαταστάσεων
10. Βαλκώνη Ματούλα Έφορος εξορμήσεων & εκδηλώσεων
11. Καραγκούνη Χριστίνα Έφορος χιονοδρομίας
12. Μανωλιός Μάριος Έφορος ποδηλασίας
26/02/2007 – 22/02/2010
1. Κοκονός Ταξιάρχης Πρόεδρος
2. Χολέβας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
3. Κούκης Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας
4. Κάτρης Ευάγγελος Ταμίας
5. Ρίπης Ιωάννης Έφορος ορειβασίας & αναρρίχησης
6. Σταματίου Ιωάννης Έφορος καταφυγίου
7. Παπαζυγούρα Σούλα Έφορος εξορμήσεων
8. Καραβά Τριανταφυλλιά Έφορος εκδηλώσεων
9. Καρβελάς Παναγιώτης Έφορος ποδηλασίας
10. Κούνας Κωνσταντίνος Έφορος χιονοδρομίας


© Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας