ΣΧΟΛΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγματοποίηση σχολών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σύμφωνων με τον Εκπαιδευτικό Κανονισμό της Ε.Ο.Ο.Α.