ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Μητρώο αθλητών Αγωνιστικής Αναρρίχησης Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας :Επίσημη εμφάνιση Ομάδας Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2019Υποστηρικτές ομάδας αγωνιστικής αναρρίχησης Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας για το 2019

IBEX Climbing Holds

The Wall Sports Climbing Center