ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ :

Η συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους της Ε.Ο.Ο.Α. σε όλες τις εξορμήσεις και δραστηριότητες του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής του σε αυτές, όπως περιγράφονται στο παρόν και που είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα και στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του

Α. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσες/οι :

 1. Είναι τακτικά μέλη του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας (Καταστατικό, άρθρα 6, 9, 11, 13, 15), ή άλλου σωματείου-μέλους της Ε.Ο.Ο.Α..

 2. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος ηλικίας, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να συνοδεύονται από έναν (1) τουλάχιστον γονέα και που φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το ανήλικο τέκνο.

 3. Να έχουν τακτοποιημένες όλες τις οικονομικές τους οφειλές. Η γραμματεία είναι υποχρεωμένη να ελέγξει και να ζητήσει εξόφληση όλων των τυχόν οφειλών, σε διαφορετική περίπτωση να αποκλείσει όσα μέλη (του συλλόγου ή άλλου συλλόγου) δεν είναι ταμειακός εντάξει. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε στη σελίδα «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

Β. Στοιχεία προγράμματος

Το μέλος οφείλει να :

 1. Διαβάζει και να κατανοεί πλήρως όλο το πρόγραμμα της εξόρμησης. Για οποιαδήποτε απορία απευθύνεται μόνο στον συντονιστή.

 2. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο θα συμμετάσχει και έχει λάβει υπόψιν τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 3. Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα που θα συμμετάσχει, έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, όπως επίσης θέληση και εμπειρία.

 4. Αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή, αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια του/της.

 5. Παραιτείται από κάθε απαίτηση του/της τόσο κατά του συλλόγου, όσο και κατά του συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

 6. Αποδέχεται πως ο σύλλογος και ο συντονιστής διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

 7. Αποδέχεται πως ο συντονιστής της εξόρμησης έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ.)

 8. Κατανοεί ότι οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

 9. Συμπεριφέρεται με ευπρέπεια κατά τη διάρκεια όλης της εξόρμησης χωρίς να επηρεάζει αρνητικά άλλα μέλη. Αρμόδιος για οποιοδήποτε θέμα είναι μόνο ο συντονιστής και απευθύνεται σχετικά σε αυτόν, πάντα σε προσωπικό και όχι δημόσιο επίπεδο.

Γ. Οικονομικά στοιχεία

Το μέλος οφείλει να φροντίζει για την τήρηση της οικονομικής διαδικασίας, όπως περιγράφεται παρακάτω :

 1. Οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εξόρμηση, για να θεωρηθεί έγκυρη, πρέπει να μην εκκρεμεί οποιαδήποτε οικονομική οφειλή προς το σύλλογο.
 2. Οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος οικονομικώς εντάξει μέλους, καθορίζει και διατηρεί την χρονολογική προτεραιότητα στη λίστα συμμετοχών της εξόρμησης. Σε περίπτωση που δεν καταβάλει το καθορισμένο ποσό μέχρι την καθορισμένη ημέρα, το μέλος χάνει την χρονολογική προτεραιότητα.
 3. Αποδέχεται πως συμμετοχή στις εξορμήσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά και αποκλειστικά με πούλμαν. Σε διαφορετική περίπτωση, επιβαρύνεται το μέλος με το συνολικό κόστος της εξόρμησης και το προσωπικό του κόστος μετακίνησης.

 4. Ακυρώσεις γίνονται δεκτές με επιστροφή της προκαταβολής, μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Μετά το παραπάνω χρονικό όριο η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, εκτός εάν υπάρχει λίστα αναμονής και η κενή θέση καλυφθεί.

Δ. Κυρώσεις

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτικά και δεσμεύουν το μέλος που συμμετέχει στην εξόρμηση. Οι όροι ισχύουν ανεξαιρέτως και για όλους το ίδιο, ασχέτως πιθανής εκλεγμένης θέσης. Εάν κάτι από τα παραπάνω δεν τηρηθεί, το τακτικό μέλος τίθεται αυτόματα υπό τον έλεγχο του Διοικητικού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, ή άλλου σωματείου μέλους της Ε.Ο.Ο.Α..Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας