ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Περίοδοι αγωνιστικής αναρρίχησης της ομάδας του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας, προγράμματα – αποτελέσματα