Εξόρμηση Κόνιτσα, διάσχιση φαράγγι Αωού 2016

Εξόρμηση Παρνασσός, Καμένα Βούρλα, Αύλιδα 2016
01/03/2016
Εξόρμηση Γαύδος 2016
24/06/2016

1η ημέρα κυκλική πορεία από Κόνιτσα προς Τραπεζίτσα κατάβαση Κονιτσα 2η ημέρα πορεία πρός Γκαμήλα από Γέφυρα Κόνιτσας – via ferata – Φαράγγι Αώου – Μονή Στομίου – Αναρρίχηση, Καταρρίχηση Αώου ποταμού ·

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *