ΑΩΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΟΝΙΤΣΑ 19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Εκδηλώσεις του Ορειβατικού Συλλόγου Χαλκίδας τον Φεβρουάριο 2016
01/03/2016
Γαύδος, 20-23 Ιουνίου 2016
24/06/2016

1η ημέρα κυκλική πορεία από Κόνιτσα προς Τραπεζίτσα κατάβαση Κονιτσα 2η ημέρα πορεία πρός Γκαμήλα από Γέφυρα Κόνιτσας – via ferata – Φαράγγι Αώου – Μονή Στομίου – Αναρρίχηση, Καταρρίχηση Αώου ποταμού ·