Φόρμα

05/12/2019
Αναρριχητική δράση μελών-αναρριχητών Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας για το έτος 2019 :   Καλούμε τα μέλη μας-αναρριχητές όπως υποβάλουν την ετήσια αναρριχητική τους δράση για τις ανάγκες αξιολόγησης […]