ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2020 ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27/12/2020
Δελτίο τύπου σχετικά με την νέα δυσάρεστη εξέλιξη στη περιοχή μας.
20/01/2021
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2020 ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
27/12/2020
Δελτίο τύπου σχετικά με την νέα δυσάρεστη εξέλιξη στη περιοχή μας.
20/01/2021

Αίτημα-Δήλωση
Συλλόγων, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Πολιτιστικών Φορέων
της Κεντρικής Εύβοιας

Προς

τους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων, Κύμης-Αλιβερίου και Ερετρίας

και προς
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όλοι οι Ευβοείς γνωρίζουν αυτό που συμβαίνει εδώ και 20 έτη στο Νότιο μέρος του νησιού μας και το έχει μετατρέψει στην μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα. Στη Νότιο Εύβοια παράγεται το 40% της ενέργειας από ΑΠΕ στην χώρα. Το 1/3 του νησιού, από την νοητή ευθεία Κύμης-Αλιβερίου και νοτίως έχει πλέον αλλοιωθεί σε βαθμό μη αναστρέψιμο περιβαλλοντικά και έχει χάσει την δυνατότητα αυτοκαθορισμού του οικονομικού του μέλλοντος.

Δυστυχώς, όμως από τον παρελθόντα Απρίλιο του 2020 δυνάμει των Αδειών Παραγωγής της ΡΑΕ με αριθμούς 722/20 και 723/20 αποκαλύφθηκε ότι και ολόκληρη η Κεντρική Εύβοια, στα όρη Δίρφυ, Κοτύλαια, Ξηροβούνι, Μαυροβούνι, Σκοτεινή, Ευβοϊκό Ολυμπο καθώς και τα ευρισκόμενα εκεί οροπέδια (Αμπουδιώτισσας, Βρωμονέρας κλπ) προορίζονται για το μεγαλύτερο Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην Ελλάδα, συνολικού μεγέθους 227,7 MW.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι περιοχές αυτές μέχρι σήμερα είναι αρκετά καλά διαφυλαγμένες ως προς το φυσικό τους περιβάλλον και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Γιαυτό άλλωστε και είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ενταγμένες στο Δίκτυο natura 2000, υπάρχει το Αισθητικό Δάσος Στενής, τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους των χωριών της Κύμης (ΤΙΦΚ), Καταφύγια Άγριας Ζωής, Τόποι Παγκόσμιας και Πανευρωπαϊκής Αξίας για τα Πτηνά, Αρχαιότητες, το μεγαλύτερο σύστημα Σπηλαίων της Ελλάδας, το μοναδικό Ελατόδασος του Αιγαίου και πλήθος άλλων πραγμάτων ιδιαίτερης και μοναδικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.

Για την προστασία αυτού του μοναδικού τόπου, που συνιστά τον πυρήνα και την καρδιά του νησιού μας, οι Δήμοι Σας έχουν λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: για τον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 41/2020, για τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 51/2020, για τον Δήμο Ερέτριας η με αριθμό Δημοτικού Συμβουλίου 43/2020, και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου, αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος (αρ. Απόφασης 148/2020).

Με τις ανωτέρω αποφάσεις οι Δήμοι κια η Περιφέρεια τάχθηκαν ξεκάθαρα ενάντια στην δημιουργία του καταστροφικού αυτού βιομηχανικού έργου και δήλωσαν ότι θα κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια και πράξη για να το σταματήσουν και να προωθήσουν ένα άλλο μέλλον, βιώσιμο και αειφορικό για την Κεντρική Εύβοια.

Εδώ επισημαίνεται ότι η Εύβοια έχει επί πολλά έτη επιβαρυνθεί και με άλλες επιβλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες, ενδεικτικά τον λιγνιτικό Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής του Αλιβερίου (από το 1959), την ΛΑΡΚΟ και τα ανεξέλεγκτα υπαίθρια ορυχεία της (με ρύπανση του Β. Ευβοϊκού και μόλυνση από εξασθενές χρώμιο), τα εργοστάσια τσιμέντων, την ΕΛΛΕΝΙΤ κα.

Με την λίαν πρόσφατη Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικού Έργου της ΡΑΕ με αριθμό 0219/2020 φάνηκε ότι όχι μόνο οι μέχρι τώρα ενέργειες δεν έχουν υπάρξει αποτελεσματικές, αλλά ότι όλως αντιθέτως το έργο προωθείτε και ενισχύετε στο μέγιστο βαθμό. Μάλιστα αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η ΡΑΕ όφειλε να έχει προ πολλού απαντήσει στις Ενδικοφανείς Προσφυγές που έχουν ασκηθεί από ΜΚΟ και πολίτες [Αρ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι 281868 για την Προσφυγή κατά της 722/20 (προσφεύγοντες ΕΟΣ Χαλκίδας και Σύλλογοι) και Ι 281874 για την Προσφυγή κατά της 723/20 (προσφεύγοντες ΕΟΣ Χαλκίδας, ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ κα)]. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ασκηθεί ενδικοφανείς προσφυγές και από δύο εκ των τριών δήμων της Κεντρικής Εύβοιας.

Μετά από όλα αυτά, ως συλογικοί φορείς και εκπρόσωποι χιλιάδων πολιτών του νησιού μας και της Κεντρικής Εύβοιας, σας ζητούμε και σας δηλώνουμε ότι περιμένουμε και απαιτούμε από εσάς, να προχωρήσετε σε πραγματική υλοποίιηση των προαναφερομένων αποφάσεών σας, να πράξετε κάθε δυνατή κίνηση και ενέργεια, πολιτική, αυτοδιοικητική, νομική, ενημερωτική κλπ με την οποία να διασφαλίσετε την προστασία αυτού του τόπου, την ακύρωση των υφισταμένων σχεδίων για τον εν λόγω ΑΣΠΗΕ και οποιοδήποτε άλλο στο μέλλον.

Επίσης να αρχίσετε με τρόπο διαφανή και απλό να παρέχετε πλήρη, κατανοητή και έγκαιρη περιβαλλοντική ενημέρωση δια των υπηρεσιών και των ιστοτόπων των Δήμων και της Περιφέρειας, για κάθε τι σχετικό με το εν λόγω έργο, αλλά και γενικότερα για το περιβάλλον.

Τέλος σας Προτείνουμε να συνταχθούμε Όλοι όχι απλώς στην Προστασία από την επαπειλούμενη καταστροφή αυτού του μοναδικού τόπου και οικοσυστήματος, τόσο για την Εύβοια όσο και για το Αιγαίο και την Ελλάδα, αλλά επιτέλους να επιδιώξουμε την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού/Πάρκου της Κεντρικής Εύβοιας. Δηλαδή να περάσουμε όλοι μαζί στο επόμενο στάδιο προστασίας και προφύλαξης και ταυτοχρόνως να δημιουργήσουμε ένα άλλο μέλλον για τον τόπο μας και τη χώρα μας.

Εύβοια 30/12/2020
Οι συνυπογράφοντες φορείς

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *