Δελτίο τύπου σχετικά με την νέα δυσάρεστη εξέλιξη στη περιοχή μας.
20/01/2021
Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων 2020
Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 2020 (απολογισμός)
23/06/2021Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2021

τακτικών μελών Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας :Φίλες και φίλοι,

σας προσκαλούμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση 2021 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιουνίου στις 18:00, στα γραφεία του συλλόγου.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συνέρθει την Κυριακή 27 Ιουνίου στις 17:30 με οποιονδήποτε αριθμό παρισταμένων ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών (άρθρο 17) στο Θέατρο Ορέστη Μακρή στο Πάρκο του Λαού.  Θα ληφθούν υπόψη όλα τα τρέχοντα κατά εκείνη την περίοδο περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας.


Πρόγραμμα,

η Ημερήσια Διάταξη και το πρόγραμμα της Γενικής Συνελεύσεως έχουν ως εξής:

 1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
 2. Διοικητικός Απολογισμός 2020
 3. Οικονομικός Απολογισμός 2020
 4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 5. Ψήφιση για την Έγκριση του Διοικητικού & Οικονομικού απολογισμού 2020
 6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 7. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021
 8. Ψήφιση για την Έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού 2021
 9. Ψήφιση για την Τροποποίηση του Καταστατικού
 10. Αρχαιρεσίες

Δικαίωμα συμμετοχής,

έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.


Δικαίωμα ψήφου,

έχουν όλα τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη (άρθρο 17).  Τακτικά μέλη θεωρούνται όσα μέλη έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους και έχουν καταβάλει όλες τις συνδρομές σωματειακών ετών έως και την συνδρομή του προηγούμενου σωματειακού έτους 2020 (άρθρα 9, 13 & 15).

Αρχείο για ανάγνωση / κατέβασμα : Κατάλογος Μελών Με Δικαίωμα Ψήφου 2021


Δικαίωμα υποψηφιότητας,

έχουν όλα τα τακτικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω, έχουν επίσης καταβάλει αίτηση έγκυρα και νομότυπα στον Γενικό Γραμματέα του συλλόγου έως και 3 μέρες πριν από τις Αρχαιρεσίες (άρθρο 19), δηλαδή έως τις 24 Ιουνίου.

Οι θέσεις είναι :

 • 1 για Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου (υποψηφιότητα & εκλογή ξεχωριστά*)
 • 11 για Συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, 8 τακτικές και 3 αναπληρωματικές
 • 5 για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, 3 τακτικές και 2 αναπληρωματικές
 • 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Αρχείο για ανάγνωση / κατέβασμα : Κατάλογος Υποψηφίων 2021

* ΦΕΚ Α’181/18.09.2020, άρθρο 2, παράγραφος 1 & 5


Επανεγγραφές,

μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο αφού καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα.  Δυστυχώς δεν υπάρχει η καταστατική δυνατότητα εκπτώσεως (άρθρο 15).


Τροποποίηση Καταστατικού,

η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουνίου 2021*, ώστε να εναρμονιστεί εμπρόθεσμα με τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου “Αυγενάκη”.

Το προσχέδιο – πρόταση του τροποποιημένου Καταστατικού μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.  Τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας μπορείτε να τις αποστείλετε στο eoschalkidas@yahoo.gr με θέμα «Τροποποίηση Καταστατικού».

Αρχείο για ανάγνωση / κατέβασμα : Τροποποίηση Καταστατικού 2021

*ΦΕΚ Α’181/18.09.2020, άρθρο 30 & ΦΕΚ Α’102/19.06.2021 άρθρο 53


Για τον ΕΟΣ Χαλκίδας,

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *