2017 δράσεις ΕΟΣ Χαλκίδας

Δραστηριότητες που έλαβαν χώρα το έτος 2017

13/11/2017

Εξόρμηση Πήλιο, ανάβαση Αγριόλευκες 2017

21/11/2017

Εξόρμηση Άτταλη 2017

01/12/2017

Εξόρμηση Ταΰγετος 2017

10/12/2019

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2017 (απολογισμός)

    Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2017 (απολογισμός) : Εισαγωγή : Το χειμώνα και το φθινόπωρο του 2017 έλαβε χώρα η Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων που διοργάνωσε ο […]