ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

01/08/2017

Διάσχιση φαράγγι Άγιου Δημήτριου 2017

07/08/2017

Πανσέληνος Δίρφυς 2017

28/08/2017

Εξόρμηση Μήλος, Κίμωλος, Πολύαιγος 2017

25/09/2017

Διάσχιση φαράγγι Βόθωνα 2017

05/10/2017

Εξόρμηση Οίτη, ανάβαση Μεσόραχος 2017

09/10/2017

Εξόρμηση Λίμνη Πλαστήρα, ανάβαση Κουφόλογγος 2017

25/10/2017

Εξόρμηση Δάφνη, ανάβαση Ρουπακιά 2017

13/11/2017

Εξόρμηση Πήλιο, ανάβαση Αγριόλευκες 2017

21/11/2017

Εξόρμηση Άτταλη 2017

01/12/2017

Εξόρμηση Ταΰγετος 2017

08/04/2018

Εξόρμηση Κύθνος 2018

17/04/2018

Εξόρμηση Δελφοί – Κίρρα 2018